Chuyển đổi code - Blog Hồng - Thủ Thuật Blogspot- Facebook - Marketing

Chuyển đổi code

Đôi khi bạn chỉnh sửa templates blogspot hay rip một templates blogspot mà không nó chấp nhận định dạng là những dấu như &. '. ", >, < thì đây là một công cụ giúp bạn làm những việc đó chỉ bằng một cú lick chuột

  • Chuyển & Thành &amp;

  • Chuyển ' Thành &#039;

  • Chuyển " Thành &quot;

  • Chuyển < Thành &lt;

  • Chuyển > Thành &gt;

Đỗ Mạnh Hồng Designer, Developer

Muốn giỏi phải học, muốn học thì phải hỏi. Chính vì thế, hãy cùng tham gia thảo luận với nhau để tìm ra câu trả lời nếu có thắc mắc nhé! Xem thêm nhiều bài viết hay tại đây nhé.
Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !
URL : Copy
| https://www.bloghong.com/p/chuyen-doi-code.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét