10 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh không thể bỏ qua – Top Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhất

5 / 5 ( 5 votes )

Những bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được tìm kiếm rất nhiều. Bởi tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, con người, đạo đức, văn hóa… Đóng vai trò quan yếu trong sự phát triển mọi mặt của xã hội.

Bạn Đang Xem: 10 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh không thể bỏ qua – Top Báo Cáo Thực Tập Tốt Nhất

Nếu bạn đang băn khoăn ko biết nên triển khai những luận điểm như thế nào thì hãy theo dõi ngay những thông tin dưới đây của chúng tôi.

Nội dung chính

I. Tham khảo 10 bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh đó là độc lập dân tộc gắn ngay tắp lự với giải quyết xã hội và phóng thích con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề to và luôn được đặt lên hàng đầu, là vấn đề trung tâm. Trong suốt toàn bộ nội dung tư tưởng thì con người là vấn đề xuyên suốt.

Trong bài tiểu luận này, tác giả trình bày những nội dung liên quan tới tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Từng luận điểm một được triển khai rõ ràng và rành mạch.

Tham khảo bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người
Tham khảo bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

2. Tài liệu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn dân tộc bao gồm hệ thống những ý kiến toàn diện, nhất quán và sâu sắc. Chưng Hồ đã nhìn nhận và kiểm tra tất cả những dân tộc của cùng đồng những dân tộc Việt Nam đều mang sự quyết tâm, kết đoàn, một lòng yêu nước dù cho mang chuyện gì xảy ra.

Chưng Hồ luôn nhận thức rằng sức mạnh đại kết đoàn những dân tộc là vấn đề sống còn, quyết định tới sự thành công của những mạng. Ngày nay, sự kết đoàn đó càng phải phát huy để tạo nên những chiến lược, sự thành công trong việc xây dựng giang san vững mạnh hơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết các dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn những dân tộc

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

3. Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn dân tộc

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn dân tộc này giúp mọi người nhận thức được tầm quan yếu của lòng yêu nước, của nhân nghĩa. Từ đó, mỗi cá nhân chúng ta sẽ tự giác hơn trong việc phát huy lòng nhân nghĩa, sống tốt hơn, cùng nhau san sớt để hoàn thành nhiều việc mang ích hơn cho công đồng.

Tác giả sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu phối hợp với nhau, bao gồm: so sánh, tổng hợp, phân tích, chứng minh. Cùng với những nội dung hiểu được sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh. Từng luận điểm đưa ra đều theo hệ thống thời kì, sắp xếp logic.

Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc
Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đại kết đoàn dân tộc

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

4. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mệnh phóng thích dân tộc ở Việt Nam

Cấu trúc bài tiểu luận đó là: Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mệnh phóng thích dân tộc ở Việt nam theo từng thời đoạn:

 • Thời đoạn hình thành tư tưởng yêu nước và ý chí cứu nước
 • Thời đoạn tìm thấy con đường cứu nước phóng thích dân tộc
 • Thời đoạn 3 là hình thành cơ bản về tư tưởng cách mệnh Việt Nam
 • Thời kỳ 1930-1945: Thời kỳ vượt qua thử thách, kiên trì giữ vững lập trường cách mệnh
 • Thời kỳ 1945-1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và hoàn thiện
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mệnh phóng thích dân tộc ở Việt Nam

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

5. Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về giáo dục thanh niên

Thanh niên là lực lượng xã hội nòng cốt, là nhân tố sẽ quyết định tương lai và sự phát triển của giang san. Chính vì vậy, giáo dục thanh niên là một nhiệm vụ vô cùng quan yếu. Tiểu luận được thực hiện nhằm đưa ra những góc nhìn trong tư tưởng của Chưng về việc giáo dục thanh niên.

Cấu trúc của bài tiểu luận gồm 3 phần:

 • Đặt vấn đề: nêu lý do mua đề tài, mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của tiểu luận như thế nào
 • Phần nội dung: Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, những tư tưởng của Chưng về việc giáo dục thanh niên, Đề xuất tăng ứng dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục thanh niên.
Tham khảo tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục thanh niên
Tham khảo tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục thanh niên

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

6. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí minh về giáo dục

Giáo dục là nhiệm vụ của quần chúng – đây là 1 trong những tư tưởng của bác bỏ về việc giáo dục. Trong bài tiểu luận này, sinh viên nêu những ý kiến chính của bác bỏ trong việc giáo dục và phân tích, đưa ra dẫn chứng… Sau đó kết luận đề xuất. Một số ý kiến của Chưng như: “Học với hành phải phối hợp với nhau”; “Những người làm mướn tác quản lý giáo dục”; “Bồi dưỡng thế hệ cách mệnh cho đời sau là một việc quan yếu và cấp thiết”…

Tham khảo bài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục
Tham khảo bài tiểu luận về tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giáo dục

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

7. Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cùng sản Việt Nam

Đề tài đưa ra toàn bộ những cơ sở lý luận liên quan tới tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cùng sản Việt Nam:

 • Triết lí Mác – LêNin cơ sở lý luận của Người
 • Thực tiễn cách mệnh hình thành nên tư tưởng của người về Đảng Cùng sản
 • Những ưu điểm và nhược điểm trong việc vận dụng tư tưởng của Chưng về Đảng trong cách mệnh
Tiểu luận về tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
Tiểu luận về tư tưởng hồ chí minh về Đảng Cùng sản Việt Nam

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

8. Tư tưởng HCM về Đảng cùng sản Việt Nam cầm quyền và một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong thời đoạn hiện nay

Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cùng sản cầm quyền đang là một vấn đề cấp thiết, một vấn đề nóng bỏng tính thời sự trong bối cảnh đẩy mạnh xây dựng Đảng theo ý thức quyết nghị trung ương 2 khoá XI. Đề tài tiểu luận thực hiện nhằm giải quyết vấn đề cấp bách trên.

Một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay
Một số giải pháp giữ vững sự cầm quyền của Đảng trong thời đoạn hiện nay

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

9. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mệnh

Bố cục của bài tiểu luận được sắp xếp tuyệt vời, nêu được toàn bộ những yếu tố về cơ sở lý luận và thực tiễn.

Phần I: Lời mở đầu: Lý do lựa mua đề tài, mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của tiểu luận

Phần II: Nội dung:

 • Chương I: Quan niệm về đạo đức cách mệnh của Hồ Chí Minh: Nội dung được trình bày rõ ràng với từng luận điểm
 • Chương II: Vai trò của đạo đức cách mệnh đối với học viên Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

Phần III: Kết luận

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mệnh

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

10. Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Vị trí của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh đóng vai trò quan yếu: Bài tiểu luận nêu toàn bộ và khía cạnh về vị trí. Song song thể hiện những luận điểm của tư tưởng HCM về văn hóa.

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Xem Thêm : Cách làm cửa lùa – Hướng dẫn cách làm cửa lùa chi tiết nhất

Obtain tài liệu

100+ Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh hay

Đọc thêm:

High 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học ko thể bỏ qua

Xem Thêm : Cách bẫy gà rừng đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay ko thể bỏ qua

II. Đề tài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

Đây là một bài phân tích, nghiên cứu hệ thống ý kiến Hồ Chí Minh về nhiều vấn đề. Với thể là về đạo đức cách mệnh, về sức mạnh đại kết đoàn dân tộc, về giáo dục thanh niên, về phát triển kinh tế văn hoá…

Một bài tiểu luận tốt phải thể hiện được rõ những ý nghĩa, yếu tố, ý kiến chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đọc thêm:

Tham khảo 10 mẫu báo cáo thực tập tại sở Kế hoạch và Đầu tư hay nhất

High 10 báo cáo thực tập văn thư lưu trữ đạt kết quả cao

III. Hướng dẫn cách viết tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Cách mua đề tài

Về đề tài để làm tiểu luận: mang thể sẽ do thầy giáo hướng dẫn đưa ra cho bạn, nhưng cũng mang thể là do bạn tự lựa mua. Tuy nhiên, dù đề tài thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ phải liên quan trực tiếp tới khía cạnh, bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đang học.

Một đề tài hay, dễ thực hiện bao gồm những yếu tố:

 • Đề tài yêu thích với bộ môn, nội dung đang học, yêu thích với nội dung, yêu cầu mà giảng viên đề ra. Bạn cần phân tích đề thật kỹ để tránh bị lạc đề.
 • Đề tài phải mang tính khả thi: đây là yếu tố khá cấp thiết lúc thực hiện: phải khả thi thì mới mang thể nghiên cứu được. Độ khả thi ở đây được kiểm tra thông qua tri thức cũng như những nguồn tài liệu tham khảo về vấn đề đó.
 • Ko nên lựa mua những đề tài quá rộng: Trong phạm vi phạm vi bài tiểu luận, bạn chỉ nên lựa mua những đề tài hẹp để khai thác thật khía cạnh. Một đề tài rộng sẽ khiến cho bạn nghiên cứu tốn nhiều thời kì (nếu muốn làm khía cạnh). Còn nếu ko bỏ nhiều thời kì thì ý nào cũng chỉ nghiên cứu sơ sài, ko đi sâu vào vấn đề được.

Bài tiểu luận cần phải:

 • Đi đúng vào trọng tâm của chủ đề: Lên những luận điểm rõ ràng, trong mỗi luận điểm sẽ mang những luận cứ nào. Những vấn đề nằm ngoài nội dung thì sẽ xem xét lại và bỏ qua
 • Câu chữ đúng đắn, ko méo mó.
 • Cấu trúc bài phải mang logic.

2. Một số yêu cầu của bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Về nội dung: Tiểu luận bao gồm những phần cơ bản sau:

 • Mở đầu: Nêu lý do mua đề tài, mục tiêu nghiên cứu (viết ngắn gọn trong khoảng 0.5 – 1 trang giấy).
 • Nội dung chính: Bao gồm 2 phần chính là lý thuyết và vận dụng. Trong những phần lại chia thành nhiều tiểu mục nhỏ.
 • Kết luận: Tóm tắt nội dung chính (viết ngắn gọn khoảng 0.5 trang)
 • Tài liệu tham khảo

Về hình thức:

 • Tiểu luận được viết tay hoặc đánh máy (tùy theo yêu cầu của thầy giáo) được in trên khổ A4, đóng lại thành quyển.
 • Trang bìa bao gồm những nội dung: Tên trường, tên tiểu luận, Họ và tên thầy giáo hướng dẫn, sinh viên, nơi, năm thực hiện…

Đọc thêm:

Những mẫu đồ án tốt nghiệp kỹ thuật thông tin được mua lựa hay nhất

Hướng dẫn cách viết Đồ án tốt nghiệp điện tử Khoa học CDMA đúng chuẩn

Hy vọng, với những san sớt vừa rồi của chúng tôi về cách viết cũng như những mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh, độc giả đã hiểu rõ và dễ dàng triển khai được bài luận văn của mình.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

 • Tham khảo 10 mẫu tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức được kiểm tra cao

  Những bài tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh được sinh viên tìm kiếm rất nhiều và là một bài mang ý nghĩa vô cùng quan yếu. Vậy triển khai như…

 • 10+ mẫu luận văn đại học Cần Thơ tốt nhất ko thể bỏ qua

  Luận văn đại học Cần Thơ với nhiều chuyên ngành, đề tài khác nhau với những nội dung rất phong phú, nhiều và mang tính thực tiễn cao. Để…

 • High 10 luận văn thạc sĩ advertising hay nhất

  Luận văn thạc sĩ advertising là mẫu báo cáo phổ thông đối với nhiều sinh viên chuyên ngành kinh tế và advertising. Để mang thực hiện được những mẫu luận…

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Cách Làm