Tạo tài khoản người dùng cục bộ hoặc người quản trị trong Windows

Tạo tài khoản người sử dụng cục bộ

 1. Sắm Khởi đầu> Cài đặt>khoản người sử dụng khác, rồi tìm Gia đình & người sử dụng khác.(Trong một số phiên bản Home windows bạn sẽ thấy Người sử dụng khác.)

  Bạn Đang Xem: Tạo tài khoản người dùng cục bộ hoặc người quản trị trong Windows

 2. Ko kể thêm người sử dụng khác,tìm Thêm tài khoản.

 3. Sắm Tôi ko mang thông tin đăngnhập của người này , và trên trang tiếp theo, tìm Thêm người sử dụng ko mang tài khoản Microsoft.

 4. Xem Thêm : Cách khắc phục laptop vừa phát âm thanh ở tai nghe vừa phát loa ngoài – bloghong.com

  Nhập tên người sử dụng, mật khẩu hoặc gợi ý mật khẩu—hoặc tìm câu hỏi bảo mật—và sau đó tìm Tiếp theo.

Mở Cài đặt và tạo một tài khoản khác

Thay đổi tài khoản người sử dụng cục bộ thành tài khoản người quản trị

 1. Sắm Bắt>Cài đặt>khoản .

 2. Xem Thêm : Cách kiểm tra icloud ẩn trên iPhone chính xác nhất – Yourphone Service

  Bên dưới & người sử dụng khác,tìm tên chủ sở hữu tài khoản (bạn sẽ thấy "Tài khoản cục bộ" bên dưới tên), sau đó tìm Thay đổi loại tài khoản.

  Lưu ý: Nếu bạn tìm tài khoản hiển thị địa chỉ e-mail hoặc ko nói "Tài khoản cục bộ" thì bạn đang cấp quyền người quản trị cho tài khoản Microsoft, ko phải tài khoản cục bộ.

 3. Bên dưới Loại tàikhoản , tìm Người quảntrị , rồi tìm OK.

 4. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên.

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Công Nghệ