Kết nối chuyển sang mạng Wi-Fi cơ quan trong Windows

Cho dù bạn ở nhà, cơ quan hoặc đang ở ngoài, rất với thể là bạn sẽ tìm thấy một mạng Wi-Fi mà bạn với thể kết nối để truy cập web.

  1. Tìm biểu tượng Mạng ở phía xa bên phải của thanh tác vụ.Biểu tượng Bị ngắt kết nối sẽ xuất hiện lúc bạn ko được kết nối.

    Bạn Đang Xem: Kết nối chuyển sang mạng Wi-Fi cơ quan trong Windows

  2. Xem Thêm : Cài đặt Driver chuẩn cho Laptop HP với HP Support Assitant

    Trên thiết đặt nhanh cho Wi-Fi, hãy sắm Quản lý kết nối Wi-Fi (>).

  3. Tìm mạng Wi-Fi mà bạn muốn rồi sắm Kết nối.

  4. Xem Thêm : Cách khôi phục mật khẩu iCloud bị quên đơn giản

    Nhập mật khẩu mạng, rồi sắm Tiếp theo.

Thử những bước sau để khắc phục sự cố kết nối trực tuyến Kết nối chuyển sang Wi-Fi mạng

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Công Nghệ