Tỷ Lệ trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Rate this post

Bạn đang tìm kiếm một phương học từ vựng tiếng anh yêu thích và đem lại hiệu quả. Bạn muốn học yếu tố của từ vựng qua khái niệm, ví dụ của từ. Song song học phối hợp những từ vựng khác liên quan. Hôm nay, bạn muốn tìm hiểu về Tỷ lệ tiếng anh là gì. Dưới đây là bài viết san sớt "Tỷ Lệ trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt mà chúng tôi muốn gửi tới bạn.

tỷ lệ tiếng anh là gì

Bạn Đang Xem: Tỷ Lệ trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Tỷ lệ tiếng anh là gì – Khái niệm, Ví dụ

Tỷ Lệ Tiếng Anh là gì

Tỷ lệ trong tiếng anh cũng như tiếng việt là một danh từ. Tỷ lệ trong tiếng anh sở hữu nhiều từ vựng khác nhau. Trong đó:

 • Được sử dụng phổ thông nhất là từ: Ratio

 • Ngoài ra, còn một số từ khác như: Proportion, Proportion, Price.

tỷ lệ tiếng anh là gì

Tỷ lệ tiếng anh là gì

Thông tin yếu tố của từ Tỷ lệ trong tiếng Anh

Để hiểu thêm tỷ lệ tiếng anh là gì, chúng ta hãy tìm hiểu thông tin yếu tố của từ nay qua cách phát âm và cụm từ thông dụng của chúng:

Cách phát âm từ “Ratio”:

 • Trong tiếng Anh Anh: /ˈreɪ.ʃi.əʊ/

 • Trong tiếng Anh Mỹ: /ˈreɪ.ʃi.oʊ/

Cách phát âm từ “Proportion”:

 • Trong tiếng Anh Anh: /prəˈpɔː.ʃən/

 • Trong tiếng Anh Mỹ: /prəˈpɔːr.ʃən/

Cách phát âm từ “Proportion”:

 • Trong tiếng Anh Anh: /pəˈsen.tɪdʒ/

 • Trong tiếng Anh Mỹ: /pɚˈsen.t̬ɪdʒ/

Xem Thêm : Cây Bàng Non là gì, ý nghĩa hình ảnh Cây Bàng Non trong thơ ca

Cách phát âm từ “Price”:

 • Trong tiếng Anh Anh: /reɪt/

 • Trong tiếng Anh Mỹ: /reɪt/

tỷ lệ tiếng anh là gì

Thông tin yếu tố của từ Tỷ lệ trong tiếng anh

Một số cụm từ thông dụng của từ Tỷ lệ trong tiếng anh

Những cụm từ thông dụng của tỷ lệ trong tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

Effectively-proportioned

Đạt tỷ lệ

Golden ratio hay Divine proportion

Tỷ lệ vàng (nhằm chỉ tỷ lệ chuẩn xác hay sắp như chuẩn xác)

Disproportionate

Ko tỷ lệ

In proportion

Theo tỷ lệ

Blow out of proportion

Thổi bay khỏi sự thăng bằng (hay được hiểu là Phá bỏ sự thăng bằng vốn sở hữu)

Một số ví dụ của từ Tỷ lệ trong tiếng anh

Xem Thêm : Cách xử lý đơn hàng trên Lazada mới nhất và những điều cần biết

Những ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm Tỷ lệ tiếng anh là gì:

 • Ví dụ 1: This equation doesn't give us the worth of the unknown issue however provides us a ratio between two unknowns.
 • Dịch nghĩa: Phương trình toán học này ko cho chúng ta giá trị của thừa số chưa biết nhưng lại cho chúng ta một tỉ lệ giữa hai ẩn số
 • Ví dụ 2: Within the election of 1896 all of the events within the state declared in favor of the free and limitless coinage of silver on the ratio of 16 to 1.
 • Dịch nghĩa: Trong cuộc bầu cử năm 1896, tất cả những đảng trong bang đã tuyên bố ủng hộ việc đúc tiền nong miễn phí và ko giới hạn tại tỉ lệ từ 16 tới 1.
 • Ví dụ 3: In a collection of repetitions of the experiment, by totally different chemist observers, the next numbers have been obtained for the ratio of the copper within the two chlorides (CuCl2): 2.03, 1.98, 1.97 2.003, the imply worth being 1.996.
 • Dịch nghĩa: Trong một loạt những lần lặp lại thí nghiệm, bởi những nhà hóa học khác nhau quan sát. Những con số sau đây đã thu được cho tỉ lệ của đồng hai clorua (CuCl2): 2.03, 1,98, 1,97, 2,003, giá trị trung bình là 1,996.
 • Ví dụ 4: Carriage-roads have been drastically prolonged in fashionable instances, though their ratio to space varies in several localities
 • Dịch nghĩa: Đường vận chuyển đã được mở rộng rất nhiều trong thời nay, mặc dù tỉ lệ là khác nhau ở những địa phương.
 • Ví dụ 5: However the variety of students has significantly elevated, and exhibits a ratio superior to the final enhance of the inhabitants
 • Dịch nghĩa: Nhưng số lượng học giả đã tăng lên đáng kể, và cho thấy tỷ lệ vượt trội so với mức tăng chung của dân số

tỷ lệ tiếng anh là gì

Mười ví dụ của từ Tỷ lệ trong tiếng anh

 • Ví dụ 6: A terrific a part of the underside of the Mediterranean is roofed with blue muds, regularly with a yellow higher layer containing a substantial proportion of carbonate of lime, mainly shells of pelagic Foraminifera.
 • Dịch nghĩa: Một phần to của đáy Địa Trung Hải được bao phủ bởi bùn xanh, thường sở hữu lớp trên màu vàng chứa một lượng to tỷ lệ của cacbonat vôi, chủ yếu là vỏ của Foraminifera cá nổi.
 • Ví dụ 7: Amazon even tells you what share of individuals purchase every one.
 • Dịch nghĩa: Amazon thậm chí còn cho bạn biết những gì tỷ lệ phần trăm của món đồ của một người.
 • Ví dụ 8: Meals in america is so cheap as a share of nationwide earnings.
 • Dịch nghĩa: Thực phẩm ở Hoa Kỳ rất rẻ so với tỷ lệ phần trăm thu nhập quốc dân của họ.
 • Ví dụ 9: With regard to the nutritive worth of oatmeal, as in contrast with that of wheat flour, it accommodates the next share of albuminoids than some other grain.
 • Dịch nghĩa: Về giá trị dinh dưỡng của bột yến mạch, so với bột mì, nó chứa hàm lượng tỷ lệ phần trăm của albuminoids cao hơn bất kỳ loại ngũ cốc nào khác.
 • Ví dụ 10: The ore usually happens within the type of oxides, manganite, and pyrolusite, and accommodates a excessive share of manganese sesquioxide.
 • Dịch nghĩa: Quặng thường xuất hiện ở dạng oxit, manganite và pyrolusit, và chứa nhiều tỷ lệ phần trăm mangan sesquioxit.

Một số từ vựng khác liên quan tới “Ratio” – Tỷ lệ tiếng anh là gì

Ngoài những ví dụ bên trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề Tỷ lệ tiếng anh là gì qua những từ vừng khác liên quan:

Từ vựng tiếng anh

Nghĩa tiếng việt

P.c

Tỷ lệ phần trăm

Inverse ratio

Tỷ lệ nghịch

Proportional

Tỷ lệ thuận

Flat fee

Tỷ lệ nhất quyết

Fertility fee

Tỷ lệ sinh nở

Crime fee

Tỷ lệ tội phạm

Bên trên là những san sớt của bloghong.com về chủ đề tỷ lệ tiếng anh là gì. Hy vọng chúng hữu ích và giúp bạn bổ sung nhiều tri thức để sớm trở thành người thạo tiếng anh. Chúc bạn thành công.

Xem Thêm : Các chỉ số thai nhi và những điều mẹ cần biết | Medlatec