Tương ứng tiếng Anh là gì? Ví dụ về cách sử dụng?

Rate this post

Hiểu thế nào về tương ứng?

Tương ứng là mang mối quan hệ ưng ý với nhau, tương tự như nhau hay là giống nhau.

Từ tương ứng thường được sử dụng lúc muốn so sánh đối tượng này mang những đặc điểm tương đồng với một đối tương khác. Từ tương ứng ko chỉ được sử dụng trong văn nói mà còn được sử dụng trong tiếng nói viết, trong những khái niệm.

Bạn Đang Xem: Tương ứng tiếng Anh là gì? Ví dụ về cách sử dụng?

Ví dụ từ tương ứng được sử dụng trong khái niệm toán học như sau: Nếu hai tam giác mang hai cạnh tương ứng bằng nhau, và góc giữa hai cạnh này cũng bằng nhau, thì hai tam giác này bằng nhau (trường hợp cạnh-góc-cạnh).

Từ tương ứng cũng được sử dụng trong những quy định của Bộ Luật Dân sự ví dụ như: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần đều mang quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ những trường hợp mang thỏa thuận khác.

Trong trường hợp bên mang nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi với số tiền chậm trả tương ứng với thời kì chậm trả.

>>> Tham khảo: Thực trạng tiếng Anh là gì?

tuong ung 3

Tương ứng tiếng Anh là gì?

Tương ứng tiếng Anh là Corresponding.

Tương ứng tiếng Anh được khái niệm như sau:

Corresponding may be understood to have an acceptable relationship with one another, related or related.

Xem Thêm : Cá Tính Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, Ví dụ

The corresponding phrase is usually used when attempting to check one object with related traits to a different. The corresponding phrase is used not solely in spoken language but additionally in written language, in definitions.

For instance, the corresponding phrase used within the mathematical definition is as follows: If two triangles have two equal sides respectively, and the angles between these two sides are equal, then these two triangles are equal (the place the edge- corner-edge).

Corresponding phrases are additionally used within the provisions of the Civil Code, for instance: Every joint proprietor has the rights and obligations of the property below widespread possession comparable to his possession half. , until in any other case agreed.

In case the obligor has late fee, that occasion should pay curiosity on the late fee quantity comparable to the time of late fee.

>>> Tham khảo: Đồng hành tiếng Anh là gì?

tuong ung 2

Một số từ tương tự với từ tương ứng tiếng Anh là gì?

Một số từ tương tự với từ tương ứng tiếng Anh

– With (mang tức thị Ứng với);

– Match (mang tức thị Ưa thích);

– Equal (mang tức thị Tương đương);

The identical (mang tức thị Tương tự nhau);

Xem Thêm : Hiện tượng tê tay chân khi ngủ là bệnh gì? Nguyên nhân do đâu? – PQA

– Equally legitimate (mang tức thị Với giá trị ngang nhau);

– Equal (mang tức thị Bằng nhau);

– Identical ( mang tức thị Giống nhau).

>>> Tham khảo: Cử nhân tiếng Anh là gì?

Ví dụ đoạn văn mang sử dụng từ tương ứng tiếng Anh viết như thế nào?

Ví dụ đoạn văn mang sử dụng từ tương ứng tiếng Anh viết như sau:

– Two triangles are thought of equal when there are equal sides and the corresponding angles. (Hai tam giác được coi là bằng nhau lúc mang những cạnh tương ứng bằng nhau và mang những góc tương ứng bằng nhau).

– Manufacturing relations should be consistent with the extent of improvement of the manufacturing pressure. The substitution of authorized sorts is usually related to the alternative of corresponding socioeconomic kinds. (Những quan hệ gia công phải ưng ý với trình độ phát triển của lực lượng gia công. Sự thay thế của những kiểu pháp luật thường gắn ngay tắp lự với sự thay thế của những hình thái kinh tế xã hội tương ứng.).

– Earth’s floor is split into climatic zones based on latitude. There are 5 thermal belts comparable to the 5 climatic zones on Earth. (Bề mặt Trái Đất được chia ra thành những đới khí hậu theo vĩ độ. Với năm vòng đai nhiệt tương ứng với năm đới khí hậu trên Trái Đất).

– Akin to solids, liquids and gases, let’s take some examples of software of thermal enlargement in life, know-how. (Tương ứng với những loại chất rắn, lỏng và khí hãy lấy một số ví dụ về ứng dụng sự nở vì nhiệt trong đời sống, kỹ thuật.).

Trên đây là bài viết về vấn đề tương ứng tiếng Anh là gì, một số từ tương tự với từ tương ứng tiếng Anh và ví dụ đoạn văn mang sử dụng từ tương ứng trong tiếng Anh.

>>> Tham khảo: Bảo trì tiếng Anh là gì?

Xem Thêm : Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tiếng Anh là gì?