&quotTư vấn&quot trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

Rate this post

Bạn mang biết nghĩa của từ tư vấn trong tiếng anh là gì ko !? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây cùng StudyTiengAnh nhé.

TƯ VẤN TIẾNG ANH LÀ GÌ ?

Từ tư vấn trong tiếng anh mang nghĩa giống từ lời khuyên chúng ta hay học là advise.

Bạn Đang Xem: &quotTư vấn&quot trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

advise (v) /ədˈvaɪzəri/

Xem Thêm : Dạy học là gì? Quá trình dạy học – bloghong.com

■ Nghĩa tiếng việt: Tư vấn, Lời khuyên

■ Nghĩa tiếng anh: to inform someone what you suppose they need to do in a selected scenario (Nói với ai đó suy nghĩ của bạn về điều họ nên làm trong 1 tình huống cụ thể )

tư vấn tiếng anh là gì

Xem Thêm : Nóng gan bàn chân là hiện tượng gì?

( Nghĩa của từ tư vấn trong tiếng anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA

guide, consultancy, guide, consulting for thesis, firm lawyer, authorized adviser, authorized knowledgeable

VÍ DỤ VỀ TỪ "TƯ VẤN TRONG TIẾNG ANH"

 • Thật tuyệt vời nếu tổ chức phát hành thẻ tín dụng, những nhà băng, những doanh nghiệp tài chính khác và nhà tư vấn tài chính luôn nghĩ tới những quyền lợi của khách hàng lên trên hết lúc đưa ra những chính sách và tư vấn cho họ, nhưng mang thể đó là trường hợp ngoại lệ .
 • It could be good if bank card firms, banks, different monetary companies and monetary advisors had buyer’s greatest pursuits in thoughts when making insurance policies and advising them , however that is probably not the case .
 • Phụ nữ còn mang quyền tiếp cận với công việc đầu tư và thông tin tư vấn đầu tư .
 • The ladies have equal to investing and funding recommendation .
 • Ko phải tất cả lời tư vấn đầu tư đều tốt hết.
 • Not all recommendation is sweet recommendation.
 • Lời tư vấn đầu tư tệ nhất và tốt nhất.
 • The Worst and Greatest Investing Recommendation.
 • Sau đây là một số lời tư vấn đầu tư tệ nhất mang lẽ họ đã từng nghe.
 • Listed below are among the worst investing recommendation they 've in all probability heard .
 • Linh đã tư vấn cho bác bỏ của tôi về chuyện đầu tư?
 • Does Linh advise my uncle on her personal investments?
 • Cuối cùng, cô đó sẽ tìm ra được lời tư vấn nào hữu ích nhất cho bản thân và cách đầu tư của cô đó.
 • Ultimately, she 'll discover what recommendation works greatest for her and her investing fashion .
 • Đây là một lời tư vấn pháp lý miễn phí, cô Grim…
 • It is a phrase of free authorized recommendation, Miss Grim…
 • Chúng tôi đang kiểm tra lại vợ của anh ta vì thế chúng tôi hoàn toàn mang thể tư vấn cho anh ta
 • We had been testing Your spouse with our wiles in order that we might correctly advise he.
 • Trạng sư tư vấn cho anh ta nên thay đổi tên của mình, và rời khỏi tổ quốc nhưng anh ta sẽ ko làm điều này.
 • Attorneys advise him to alter his identify, to go away the nation however he is not going to do that.
 • Ngồi trong hội đồng tư vấn của Harvard
 • Sitting on the Harvard advisory board.
 • Nam mang thể dạy những nhà tư vấn tài chính một vài điều.
 • Nam might educate their monetary advisers a couple of issues.
 • Bà đó còn cho biết thêm rằng ko một viên chức thuộc Bộ Tài chính hay chuyên gia tư vấn tóm tắt những thay đổi về trợ cấp cho giới truyền thông .
 • He added that no Treasury official or particular adviser briefed media on modifications to allowances.
 • Trước lúc Nam quyết định đầu tư vào một miếng đất nào đó, anh ta khôn cùng đề xuất vợ anh ta lắng tai những chuyên gia hay những người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này tư vấn .
 • Earlier than Nam resolve to put money into a bit of property, he would extremely counsel that his spouse get skilled recommendation from his advisers or mentors .
 • Vâng, tôi và chồng tôi cùng làm ở vị trí tư vấn cho chính phủ Canada
 • Sure, I and my husbands have an advisory place with the canadian authorities.
 • Nó là quyết định dựa vào sự tư vấn của Anna và 3 người con xinh đẹp của chúng tôi.
 • It occurred in session with Anna and our three lovely youngsters.
 • Anh ta cũng tới chỗ những nhà tư vấn.
 • And he went for counseling.
 • Mang 1 dịch vụ tư vấn mà anh ta mang thể liên hệ giúp Nam…
 • There's a counseling service he can refer Nam to…
 • Một tư vấn viên khác nói với anh ta sau buổi huấn luyện rằng.
 • And one other counselor mentioned to him after the coaching.
 • Jimmy đã tham vấn với một viên chức kiểm soát Nigeria về một loạt vụ giết thịt người đẫm máu dọc theo biên giới Mexico.
 • Jimmy consulting with one ranger Nigeria a few sequence of bloody killings alongside the Mexico border.
 • Anh ta đã tư vấn gì cho bạn?
 • What you discuss?

Lê Quyên

Xem Thêm : "Áp Lực Công Việc" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt