Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Rate this post

Sở kế hoạch đầu tư là cơ quan chuyên môn ko còn quá xa lạ đối với tất cả chúng ta. Vậy, Sở kế hoạch và Đầu tư là gì? Chức năng, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư như thế nào?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Bạn Đang Xem: Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì?

Khái niệm Sở Kế hoạch đầu tư?

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng tư vấn, giúp ủy ban nhân dân thành phố quản lý Quốc gia về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư.

So ke hoach dau tu tieng anh la gi

>>>>> Tham khảo bài viết liên quan: Thành lập doanh nghiệp

Chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nội dung trên đã giảng giải yếu tố về khái niệm Sở kế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Vậy sở kế hoạch và đầu tư sở hữu chức năng gì?

Chức năng quy hoạch, kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

– Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố.

– Đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương.

– Quản lý nguồn tương trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của những nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

– Đấu thầu.

– Đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương.

– Tổng hợp và thống nhất quản lý những vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

– Tổ chức cung ứng những dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Quốc gia của Sở theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công, ủy quyền Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sở hữu tư cách pháp nhân, sở hữu con dấu và tài khoản riêng; được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách và mở tài khoản tại ngân khố Quốc gia để hoạt động theo quy định.

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ, Điều 3 – Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BNV quy định về cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch – Đầu tư, cụ thể:

Xem Thêm : Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì?

– Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư sở hữu Giám đốc và ko quá 03 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tụch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công việc trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

+ Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. Lúc Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành những hoạt động của Sở.

+ Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc SỞ quyết định hoặc trình cơ quan sở hữu thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu những đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

– Cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư:

+ Văn phòng.

+ Thanh tra.

+ Những phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.

Phòng đăng ký kinh doanh.

Phòng Kinh tế ngành.

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

Phòng Kinh tế đối ngoại.

Phòng Khoa giáo, văn xã.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

– Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn những phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, nhưng tối đa ko quá số lượng phòng quy định Điểm c – khoản 2 – Điều này.

– Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ yêu cầu quản lý, sở hữu thể bổ sung thêm 01 phòng so với quy định tại Điểm c – khoản 2 – Điều này. Chủ toạ Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng đề án thành lập tổ chức và phải thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ trước lúc quyết định.

Địa chỉ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thứ nhất: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xem Thêm : Acc lmht trắng thông tin & khái niệm về acc lmht trắng thông tin

Đại diện pháp luật: Sử Ngọc Anh.

Mã số thuế: 0967849934 02/08/1994.

Thứ hai: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 258 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam (Khu Liên cơ Võ Chí Công).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đỗ Anh Tuấn.

Tel: 84.024.38256637.

Fax: 84.024.382.

Sở kế hoạch đầu tư tiếng anh là gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếng anh là Authority for planning and funding và khái niệm Authority for planning and funding is a specialised company of the Metropolis Individuals’s Committee to carry out the operate of advising and helping the Metropolis Individuals’s Committee in state mângement on planning, planning and funding.

Một số từ tiếng anh liên quan tới Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Allotted from state price range: Cấp phát từ ngân sách quốc gia.

– Modification of Bidding Paperwork: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.

– Advance Cost Safety: Đảm bảo tạm ứng.

– An eligible bidder: Một nhà thầu hợp thức.

– Precise Value (AC): Giá thành thực tế.

– Precise Period: Thời lượng thực tế.

– Administer procurements: Quản trị tậu sắm.

– Software space: Lĩnh vực ứng dụng.

– Entry to the location: Ra vào công trường.

– Acceleration: Đẩy nhanh tiến độ.

– Advance cost: Tạm ứng.

Như vậy, Sở okế hoạch đầu tư tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích yếu tố trong bài viết phía trên. Không tính đó, chúng tôi cũng nêu rõ chức năng, cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và Đầu tư.

Xem Thêm : .NET Framework là gì? Tại sao một số phần mềm lại cần nó? – bloghong.com