🥇 【Mô đun độ lớn của cát là gì? -】【SÀI GÒN CMC】

Rate this post

Mô đun độ to của cát được thể hiện qua thông số tính chất độ mịn, thô của hạt cát bằng con số. Chính là phần trăm tích luỹ của những hạt trên cỡ sàng 4, 8, 16, 50 và 100 được cùng dồn và chia cho 100.

Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn Tiêu Chuẩn Xây Dựng 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng.

Bạn Đang Xem: 🥇 【Mô đun độ lớn của cát là gì? -】【SÀI GÒN CMC】

mo-dum-cua-cat-la-gi

Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006

“Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng – Hướng dẫn sử dụng” mang quy định: + Cát mang môđun độ to từ 0.7 tới 1.5 mang thể được sử dụng sản xuất vữa mác nhỏ hơn và bằng M5 + Cát mang môđun độ to từ 1.5 tới 2 được sử dụng sản xuất vữa mác M7.5

Xem Thêm : 15 Thành Ngữ Tiếng Anh với từ Dog Phổ Biến và Thú Vị!

Tin liên quan: Đá xây dựng 5×7

Theo định mức dự toán xây dựng công trình

– Phần xây dựng ban hành ngày 29/07/2005, phần phụ lục định.

Mức cấp phối vữa xây mang quy định “định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa ximăng cát mịn như sau:

  • Đối với ximăng PC30 + Cát mang môđun độ to ML = 0.7 ÷ 1.4 được sản xuất vữa mác M7.5 + Cát mang môđun độ to ML = 1.5 ÷ 2.0 được sản xuất vữa mác M10
  • Đối với ximăng PC40 + Cát mang môđun độ to ML = 0.7 ÷ 1.4 được sản xuất vữa mác M10 + Cát mang môđun độ to ML = 1.5 ÷ 2.0 được sản xuất vữa mác M12.5

Như vậy, với cát mịn mang được phép sử dụng để sản xuất vữa mang những mác theo định mức xây dựng ko? Nếu được, thì thiết kế theo tiêu chuẩn nào?

Cục Thẩm định quốc gia về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

1- Về tiêu chuẩn sử dụng:

– Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa- Yêu cầu kỹ thuật” là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật chung đối với cát để làm căn cứ kiểm tra chất lượng cát tiêu dùng để làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng. – Tiêu chuẩn TCVN 127:1985 “Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng- Hướng dẫn sử dụng” tiêu dùng để hướng dẫn thiết kế thành phần bê tông hoặc vữa xây dựng, trên cơ sở kết quả thí nghiệm cụ thể đối với từng loại cát mịn (với môđun độ to khác nhau).

2- Việc sử dụng cát mịn trong thiết kế vữa xây dựng:

Xem Thêm : Sở Y tế – tỉnh Phú Yên

Cát mịn mang thể được tiêu dùng làm cốt liệu để gia công vữa xây dựng những mác khác nhau, trên cơ sở kết quả thí nghiệm xác định những tính chất cơ lý cụ thể của cát và căn cứ vào bài toán thiết kế cấp phối vữa để tính toán, lựa sắm thành phần đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ko ứng dụng định mức vật liệu sử dụng mà ko tính toán thiết kế thành phần cấp phối vữa.

Tuy nhiên, luật là thế nhưng thực tế thi công: sử dụng cát như sau

Mô đun độ to của cát ML >2 (còn gọi là cát vàng ( Cát bê tông), cát đúc): sử dụng trong vữa bê tông tiêu dùng để đổ bê tông – Cát mô đun độ to ML = 1,5~2 (còn gọi là cát mịn ( Cát bê tông loại 2), cát xây): sử dụng trong vữa xi măng tiêu dùng để xây – Mô đun độ to của cát ML = 0,7~1,4 (còn gọi là cát mịn, cát xây tô): sử dụng trong vữa xi măng tiêu dùng để trát

Như giảng giải ở trên thì tương ứng với công việc nào thì phải tiêu dùng loại cát đó và ko hề mang việc chuyển đổi mođun cát tương tự như chuyển đổi xi măng PC30 <-> PC40

Trên đây là câu trả lời cho mô đun độ to của cát là gì? Ngoài ra những ban mang thể tham khảo thêm: Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng.

Xem Thêm : Son Black Rouge A26 – Đỏ Đất (Air Fit Velvet Tint Ver 5)