Quy định về chuyển khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Quy định về chuyển khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Quy định về chuyển khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Bạn Đang Xem: Quy định về chuyển khẩu hàng hóa tại Việt Nam

Xem Thêm : KỶ YẾU LÀ GÌ? TẠI SAO PHẢI CHỤP ẢNH KỶ YẾU?

I.KHÁI NHIỆM: Theo quy định tại Điều 30 Luật Thương nghiệp 2005 thì khái niệm chuyển khẩu hàng hoá theo pháp luật Việt Nam được quy định cụ thể như sau: – Chuyển khẩu hàng hóa là việc sắm hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà ko làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và ko làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. – Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện theo những hình thức sau đây: + Hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu tới nước nhập khẩu ko qua cửa khẩu Việt Nam; + Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu tới nước nhập khẩu sở hữu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng ko làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và ko làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; + Hàng hóa được vận chuyển từ nước xuất khẩu tới nước nhập khẩu sở hữu qua cửa khẩu Việt Nam và đưa vào kho ngoại quan, khu vực trung chuyển hàng hoá tại những cảng Việt Nam, ko làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và ko làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam.

II QUY ĐỊNH VỀ CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA THEO ĐIỀU ĐIỀU 43 LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG 2017 1. Thương nhân kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu phải sở hữu giấy phép chuyển khẩu hàng hóa, trừ trường hợp việc chuyển khẩu ko qua cửa khẩu Việt Nam. 2. Thương nhân chỉ phải làm thủ tục chuyển khẩu tại cơ quan thương chính cửa khẩu đối với hàng hóa ko thuộc quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Hàng hóa chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam chịu sự giám sát của cơ quan thương chính cho tới lúc thực xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. 4. Chính phủ quy định yếu tố Điều này.

II.HƯỚNG DẪN CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH CHUYỂN KHẨU HÀNG HÓA THEO ĐIỀU 18 NGHỊ ĐỊNH 69/2018/NĐ-CP NGÀY 15/5/2018:

Xem Thêm : Ngày 19/8/1945: Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa | TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

1. Thương nhân Việt Nam được quyền kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa theo quy định sau: a) Đối với hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng giải pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Giấy phép xuất khẩu tự động, Giấy phép nhập khẩu tự động, thương nhân phải được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. Trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu tới nước nhập khẩu, ko qua cửa khẩu Việt Nam, thương nhân ko phải sở hữu Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu. b) Trường hợp hàng hóa ko thuộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, thương nhân ko phải sở hữu Giấy phép kinh doanh chuyển khẩu của Bộ Công Thương. 2. doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài ko được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. 3. Chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai hợp đồng riêng biệt: Hợp đồng sắm hàng và hợp đồng bán hàng do doanh nghiệp ký với thương nhân nước ngoài. Hợp đồng sắm hàng sở hữu thể ký trước hoặc sau hợp đồng bán hàng, 4. Hàng hóa kinh doanh chuyển khẩu phải được đưa vào, đưa ra khỏi Việt Nam tại cùng một khu vực cửa khẩu và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan thương chính từ lúc đưa vào Việt Nam cho tới lúc được đưa ra khỏi Việt Nam. 5. Việc tính sổ tiền hàng kinh doanh chuyển khẩu phải tuân thủ những quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Nhà băng Quốc gia Việt Nam. IV. THANH TOÁN HÀNG HÓA CHUYỂN KHẨU THỰC HIỆN THEO HƯỚNG DẪN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TẠI THÔNG TƯ SỐ 02/2020/TT-NHNN NGÀY 30/3/2020.

Tóm lại, theo những hướng dẫn Chính Phủ thì doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài ko được thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, để thực hiện hoạt động kinh doanh chuyển khẩu, doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài sở hữu thể thực hiện ủy thác thông qua doanh nghiệp Việt Nam.

Doanh nghiệp Luật TNHH LAWYER Việt Nam

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Là Gì