Điều hành tour tiếng Anh là gì

Rate this post

Điều hành tour tiếng Anh là tour operators, phiên âm là /tuə 'ɔpəreitə/.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Bạn Đang Xem: Điều hành tour tiếng Anh là gì

Thông tin: Tổng khai trường khoá học on-line tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với thầy giáo 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0967849934 cô Mai >> Yếu tố

Điều hành tour là công việc quan yếu trong ngành du lịch, người điều hành tour là người trực tiếp lên kế hoạch yếu tố để tổ chức những chuyến du lịch cho du khách.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan tới điều hành tour:

Operator /'ɔpəreitə/: Người điều hành.

Vacationer /'tuərist/: Du khách.

Bundle tour /pæk.ɪdʒ tuə/: Tour trọn gói.

Information /gaɪd/: Hướng dẫn viên du lịch.

Excessive season /hai ´si:zən/: Mùa du lịch cao điểm.

Off-season /lou ´si:zən/: Mùa du lịch thấp điểm.

dieu hanh tour tieng anh la giJourney company /'trævl ˈeɪdʒənsi/: Đại lý du lịch.

Finances /ˈbʌdʒɪt/: Giá rẻ.

Xem Thêm : &quotHoa Cúc&quot trong tiếng anh: Định nghĩa, ví dụ

Timetable /´taimteibl/: lộ trình.

Worldwide vacationer /intə'næʃən(ə)l 'tuərist/: Khách du lịch quốc tế.

Inclusive tour /in'klu:siv tuə/: Chuyến du lịch trọn gói.

Geographic options /dziə'græfik 'fi:tʃə/: Đặc điểm địa lý.

Flyer /´flaiə/: Tài liệu giới thiệu.

Tour airfare /iks´kə:ʃən erfɛə/: Vé phi cơ khuyến mại.

Home journey /də'mestik 'trævl/: Du lịch trong nước.

Buyer file /´kʌstəmə fail/: Hồ sơ khách hàng.

Bank card assure /ˈkrɛdɪt kɑ:d gærənˈti/: Đảm bảo bằng thẻ tín dụng.

Một số mẫu câu liên quan tới tour du lịch bằng tiếng Anh:

How a lot is the information payment per day?

Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?

Would you thoughts briefing us on the tour?

Xem Thêm : Các vấn đề thường gặp trong rối loạn điện giải Trung tâm xét nghiệm Genmedic

Anh với vui lòng tóm tắt cho chúng tôi về chuyến tham quan?

After our go to, we’ll have lunch in an area Japan restaurant.

Sau chuyến tham quan,chúng ta sẽ ăn trưa ở nhà hàng Nhật Bản.

I certain you with like there.

Tôi vững chắc bạn sẽ thích nơi đấy.

I'm so glad to have you ever because the information of Sapa our tour tomorrow

Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Sa Pa.

How a lot is the admission payment?

Vé vào cửa hết bao nhiêu tiền?

What number of flights are there from right here to Nha Trang each week?

Mỗi tuần với mấy chuyến bay tới Nha Trang?

Are there any attention-grabbing sights there?

Ở đó với thắng cảnh nào ko?

Bài viết điều hành tour tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi thầy giáo trung tâm tiếng Anh SGV.

Xem Thêm : Su Hào trong tiếng anh là gì: Định nghĩa, ví dụ