Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Rate this post

Đơn vị mang rất nhiều cách để quy động vốn từ những nguồn xung quanh. Một trong số đó là về những cổ phiếu. Đặc thù là cổ phiếu quỹ.

Hôm nay StudyTiengAnh sẽ cùng mọi người tìm hiểu cổ phiếu quỹnày nhé!!!

Bạn Đang Xem: Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

(MO TA CO PHIEU QUY)

1. Những từ về cổ phiếu quỹ trong tiếng Anh:

TREASURY STOCK/ REACQUIRED STOCK (NOUN)

Treasury inventory: [ˈtreʒəri stɒk]

Reacquired inventory:[ˌRiːəˈkwaɪəstɒk]

Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

(MO TA CO PHIEU QUY)

Loại từ: Danh từ đếm được, danh từ ko đếm được

Khái niệm:

Cổ phiếu quỹ còn được gọi là cổ phiếu quỹ hoặc cổ phiếu sắm lại là cổ phiếu đang lưu hành trước đó được tổ chức phát hành sắm lại từ người sở hữu cổ phiếu.

 • Treasury inventory receives no dividends and doesn't carry voting energy whereas held by the corporate.
 • Cổ phiếu quỹ ko nhận được cổ tức và ko mang quyền biểu quyết lúc được tổ chức nắm giữ

2. Cấu trúc và cách sử dụng trong tiếng anh:

[Từ được dùng làm chủ ngữ trong câu]

 • Treasury inventory shall be holded like nearly all of the shares.
 • Cổ phiếu quỹ sẽ được giữ lại như phần to những cổ phiếu khác.

[Từ dùng làm tân ngữ trong câu]

 • Individuals are attempting to learn to purchase treasury shares from the well-known firm.
 • Người ta đang cố học cách để sắm những cổ phiếu quỹ từ những tổ chức mang tiếng.

[Từ dùng làm bổ ngữ cho tân ngữ]

 • They named this sort of inventory treasury inventory.
 • Họ đặt tên loại cổ phiếu này là cổ phiếu quỹ.

Xem Thêm : Nhận biết 6 dấu hiệu thường gặp của bệnh tim mạch

Treasury inventory” bổ ngữ cho tân ngữ “ this sort of inventory” trong câu.

3. Những từ liên quan tới cổ phiếu quỹ:

Cổ Phiếu Quỹ trong Tiếng Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

(MO TA CO PHIEU QUY)

Main Inventory: Cổ phiếu sơ cấp là loại cổ phiếu được phát hành lúc thành lập doanh nghiệp hoặc cổ phần hóa doanh nghiệp Quốc gia.

Bonus inventory: Cổ phiếu thưởng mang hai trường hợp thưởng cổ phiếu: thưởng cho người mang đóng góp to và thưởng cho tất cả những cổ đông.

Most popular inventory:Cổ phiếu ưu đãi cho phép cổ đông nắm giữ nó được trả cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông.

Dividend:Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho những cổ đông của một tổ chức cổ phần.

Gilt – edged inventory: Cổ phiếu loại 1

Authorities inventory: Chứng khoán quốc gia, công trái

Listed inventory: Cổ phiếu yết bảng (Mỹ)

Choice inventory: Cổ phiếu ưu tiên

Unlisted inventory: Cổ phiếu ko yết bảng

Unquoted inventory: Cổ phiếu ko yết giá

Widespread inventory: (Mỹ) Cổ phần thường

Financial institution inventory: Vốn của nhà băng

Xem Thêm : Du lịch cộng đồng là gì? Đặc điểm, tác động của du lịch cộng đồng

Full paid inventory: Cổ phần nộp đủ tiền

4. Những từ liên quan tới việc ứng dụng cổ phiếu quỹ:

Inventory borrowed (cụm danh từ): Chứng khoán được gia hạn tính sổ

 • The corporate disclosed it couldn't purchase again inventory borrowed as deliberate as a result of a tentative bid strategy had been made.
 • Đơn vị tiết lộ rằng ko thể sắm chứng khoán gia hạn tính sổ như kế hoạch được vì cuộc đấu thầm đã được tiếp cận

Inventory dealer (cụm danh từ): Người môi giới chứng khoán

 • Inventory dealer is the one that sells shares or the share of the opposite firm and earns the cash from serving to different individuals purchase the shares.
 • Người môi giới chứng khoán là người sẽ bán chứng khoán hoặc cổ phần của những tổ chức khác và họ sẽ kiếm được một khoảng tiền từ người sắm.

Inventory certificates (cụm danh từ): Giấy chứng thực mang cổ phần

 • After shopping for the shares from the stockbroker, you'll get the inventory certificates proper on the day.
 • Sau lúc sắm cổ phiếu từ người bán cổ phiếu thì sẽ được nhận chứngnhận cổ phiếu ngay trong ngày.

Inventory change (cụm danh từ): Sở giao tiếp chứng khoán

 • They've purchased shares on the Wall Road inventory change.
 • họ mới vừa sắm cổ phiếu trên sở chứng khoán phố Wall.

Inventory operator (cụm danh từ): Người buôn chứng khoán

 • Inventory market operators are market members who kind a syndicate to control inventory costs for private acquire. It's often a cartel of brokers, speculators, and typically even firm insiders.
 • Những nhà điều hành thị trường chứng khoán là những người tham gia thị trường, tạo thành một tập đoàn để thao túng giá chứng khoán nhằm trục lợi. Nó thường là một tập đoàn của những nhà môi giới, nhà đầu cơ và thỉnh thoảng thậm chí cả những người trong tổ chức.

Round buying and selling (cụm danh từ): Giao du thông tư

 • Round buying and selling is an unlawful motion within the inventory market.
 • Giao du thông tư là hành động phạm pháp trong sàn chứng khoán.

Inventory tip (cụm danh từ): Sự méc nước riêng cho việc giao tiếp chứng khoán

 • The stockbroker will all the time have their very own inventory ideas.
 • người môi giới chứng khoán sẽ luôn mang những mánh giao tiếp chứng khoán riêng.

Stockholder (cụm danh từ): Người giữ chứng khoán

 • Mr John is the most important stockholder within the firm so he's allowed to vote on how the corporate is managed.
 • Ông John là cổ đông to nhất trong tổ chức và mang quyền biểu quyết cách hoạt động của tổ chức.

Stockist (cụm danh từ): Người tích trữ hàng

 • Stockist is those that shares completely different varieties of products
 • Người tích trữ hàng là người dự trữ những loại hàng khác nhau.

Stockjobber (cụm danh từ): Người đầu cơ chứng khoán

 • A stockjobber was a slang time period for a wholesale vendor on a inventory change who bought securities to brokers with out dealing instantly with the general public.
 • Stockjobber là một thuật ngữ tiếng lóng để chỉ một đại lý bán lẻ trên sàn giao tiếp chứng khoán, người bán chứng khoán cho những nhà môi giới mà ko giao tiếp trực tiếp với công chúng.

Stocklist (cụm danh từ): Bảng giá chứng khoán

 • Mary has simply up to date the stocklist for everybody.
 • Mary mới vừa cập nhật bảng giá chứng khoán cho tất cả mọi người.

Inventory market (cụm danh từ): Thị trường chứng khoán

 • The largest concern of each investor is the crash of the inventory market.
 • Nỗi lo sợ to nhất trong lòng những người đầu tư là thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ

To take inventory in… (cụm động từ): Sắm cổ phần của tổ chức…

 • You develop into a billionaire now so you need to make a plan to take inventory in the correct firm.
 • Bạn đã trở thành tỷ phú rồi bạn cần mang kế hoạch để muacổ phần của đúng tổ chức.

Hello vọng với bài viết này sẽ giúp người dùng hiểu hơn về một thuật ngữ trong kinh doanh, cổ phiếu quỹ!!!

Xem Thêm : UNG THƯ VÒM HỌNG: NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH PHÁT HIỆN