Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì

Rate this post

Chúng ta đã từng tìm hiểu chi phí bán hàng gồm những gì. Khác hơn với chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp.

chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep-gom-nhung-gi-2

Bạn Đang Xem: Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm những gì

Xem thêm:

Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm nhất

Các khóa học thực hành kế toán chuyên sâu tại Kế toán Việt Hưng

1. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp:

– Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả cho cán bộ viên chức làm việc ở các phòng ban trong doanh nghiệp.

– Văn phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng cho công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng chung cho toàn doanh nghiệp

– Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn phòng (ko đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định).

– Chi phí thuê văn phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng cho bộ phận quản lý trích vào chi phí

– Các dịch vụ sắm ngoài dùng cho công tác quản lý như: Tiền điện nước, sữa chữa tài sản cố định

– Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nước như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí liên lạc.

– Các khoản chi phí khác bằng tiền: Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

– Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ.

– Các khoản chi phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là chi phí được tính là hợp lý lúc hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Xem Thêm : Top 10 Shop Bán Đồ Anime Tại TPHCM Chất Nhất – Trang vàng doanh nghiệp

chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep-gom-nhung-gi-1

– Theo khoản 2, điều 6 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định Chi phí trang phục 1 năm mỗi viên chức ko vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm

+ Nếu chi bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn

+ Chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn

– Chi bồi dưỡng sinh con cho lao động nữ lúc sinh con thứ nhất và thứ hai

– Các khoản chi trả bảo hiểm thai sản theo quy định của luật bảo hiểm

– Các khoản chi khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp

– Các khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định

2. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp

chi-phi-quan-ly-doanh-nghiep-gom-nhung-gi

– Trích tiền lương phải trả viên chức bộ phận quản lý

Nợ TK 642

Có TK 334

– Các khoản tiền BHXH, BHYT… tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 642

Có TK 338(2,3,4,9)

Xem Thêm : 20 Thực Đơn Sinh Nhật Tại Nhà Đãi Khách Dễ Thực Hiện

– Trích khấu hao tài sản cố định

Nợ TK 642

Có TK 214

– Trích phân bổ CCDC

Nợ TK 642

Có TK 242

– Trích trước chi phí sữa sữa TSCĐ

Nợ TK 642

Có TK 335

– Các khoản chi phí tiếp khách, văn phòng phẩm,… Sắm ngoài khác

Nợ TK 642

Nợ TK 1331

Có TK 111,331

– Cuối kỳ kết chuyển các khoản chi phí trên vào kết quả kinh doanh

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Xem Thêm : Mê Mẩn Với Top10 Xưởng quần áo sỉ TPHCM Thời Trang Nhất