Bộ sưu tập tiếng Anh là gì

Rate this post

Bộ sưu tập tiếng Anh là assortment, phiên âm /kəˈlek.ʃən/. Sưu tập là một tập hợp những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hoá phi vật thể, được thu thập, giữ gìn, sắp xếp với hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội.

Khoá học trực tuyến tại ngoại ngữ SGV

Bạn Đang Xem: Bộ sưu tập tiếng Anh là gì

Thông tin: Tổng khai trường khoá học on-line tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với thầy giáo 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0967849934 cô Mai >> Yếu tố

Bộ sưu tập bao gồm những bộ sưu tập cá nhân tìm kiếm và thu thập số lượng to những bộ sưu tập nhất định.

Những từ vựng và mẫu câu về bộ sưu tập bằng tiếng Anh:

Gather /kəˈlɛkt/: Sưu tầm.

Assortment /kəˈlɛkʃ(ə)n/: Bộ sưu tập.SGV, Bộ sưu tập tiếng Anh là gì

Collector /kəˈlɛktə/: Người sưu tầm.

Collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/: Mang thể sưu tầm được.

Xem Thêm : Biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh mới nhất

Stamp /stæmp/: Tem bưu điện.

Assortment cash /ˈmʌn.i/: Bộ sưu tập tiền.

Assortment portray /ˈpeɪn.tɪŋ/: Bộ sưu tập tranh vẽ.

Bộ sưu tập phim.

Video assortment.

Bộ sưu tập cổ vật.

Antiquarian assortment.

Bộ sưu tập mùa đông của nhà thiết kế thời trang.

The style designers' winter assortment.

Xem Thêm : Địa chỉ MAC là gì? Cách kiểm tra, phân loại và tính ứng dụng

Những học giả này với đóng góp to to cho bộ sưu tập và thư mục của khối lượng khổng lồ những cuộn văn bản trong bộ sưu tập của thư viện.

These students contributed considerably to the gathering and cataloging of the wide range of scrolls within the library's assortment.

Bộ sưu tập của bảo tồn thuộc về công chúng Vương quốc Anh và việc bổ sung vào bộ sưu tập chính là miễn phí.

Its assortment belongs to the federal government on behalf of the British public, and entry to the primary assortment is freed from cost.

Nhiều thể loại, số lượng, bộ sưu tập được tổ chức trong Thư viện Đại học và nhiều Thư viện viên là chuyên gia trong những bộ sưu tập và tài liệu lưu trữ này.

Many differing types, sizes, and collections are present in educational libraries and a few educational librarians are specialists in these collections and archives.

Xem Thêm : Địa chỉ MAC là gì? Cách kiểm tra, phân loại và tính ứng dụng

Những học giả này với đóng góp to to cho bộ sưu tập và thư mục của khối lượng khổng lồ những cuộn văn bản trong bộ sưu tập của thư viện.

These students contributed considerably to the gathering and cataloging of the wide range of scrolls within the library's assortment.

Bài viết bộ sưu tập tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi thầy giáo trung tâm tiếng Anh SGV.

Xem Thêm : PS là gì? Cụm từ PS trên Facebook có nghĩa là gì?