Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến công tác Đoàn – Hội | Tuổi trẻ UIT

CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI

globedonors b80

Bạn Đang Xem: Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến công tác Đoàn – Hội | Tuổi trẻ UIT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh HoChiMinh Communist Youth Union.

Hội Sinh viên Việt Nam Vietnamese College students’ Affiliation.

Đoàn Thanh niên Cùng sản Hồ Chí Minh Trường ĐH Khoa học thông tin HoChiMinh Communist Youth Union of The College of Data Know-how.

Đoàn khoa

HoChiMinh Communist Youth Union of the College of…..,The College of Data Know-how.

Chi đoàn

HoChiMinh Communist Youth Union of the Class……, College of ……, The College of Data Know-how.

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học thông tin Vietnamese College students’ Affiliation of The College of Data Know-how.

Liên chi hội Sinh viên khoa

The Related Organ of Vietnamese College students’ Affiliation, College of…, The College of Data Know-how.

Chi hội

Xem Thêm : TÁC DỤNG CỦA CÂY ĐINH LĂNG | Trạm Y tế Xã Đông Thạnh

Vietnamese College students’ Affiliation of the Class…., College of…., The College of Data Know-how.

Bí thư

Secretary.

Phó Bí thư

Deputy Secretary.

Ủy viên Thường vụ

Member of the Standing Committee of ………

Ủy viên Ban chấp hành

Member of the Govt Committee of ………

Chủ toạ

Chairman.

Phó Chủ toạ

Vice Chairman.

Xem Thêm : Từ, bi, hỷ, xã trong kinh Pháp cú – Phật giáo Quảng Nam

Liên chi hội trưởng

Chairman of The Related Organ of Vietnamese College students’ Affiliation, College of… The College of Data Know-how.

Liên chi hội phó

Vice Chairman of The Related Organ of Vietnamese College students’ Affiliation, College of………. ,The College of Data Know-how.

Ủy viên thư ký

Member of the Secretariat.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Chairman/Head of the………Membership.

Đội trưởng

Staff chief.

Trưởng nhóm

Group chief.

Nguồn: Ban Quốc tế Thành đoàn TP.HCM, web site Đoàn Trường ĐH Kinh tế TpHCM

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Là Gì