Khái niệm phát triển nguồn nhân lực – Vai trò phát triển nguồn nhân lực

Rate this post

Phát triển nguồn nhân lực

Khái niệm phát triển nguồn nhân lực – vai trò phát triển nguồn nhân lực

Nhóm mình Tương trợ Sinh viên Viết bài BCTT + xin Dấu + Số liệu doanh nghiệp thì để lại bình luận bên dưới hoặc vào fanpage để mình với thể Reply nhanh hơn nha.

Bạn Đang Xem: Khái niệm phát triển nguồn nhân lực – Vai trò phát triển nguồn nhân lực

1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực

Phát triển nguồn nhân lực ( theo nghĩa rộng) là tổng thể những hoạt động học tập với tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời kì nhất định để nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động.

Trước hết, phát triển nguồn nhân lực chính là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Những hoạt động đó với thể được cung cấp trong vài giờ, vài ngày hoặc thậm chí tới vài năm, tùy vào mục tiêu học tập; và nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng đi lên, tức là nhằm tăng khả năng và trình độ nghề nghiệp của họ. Như vậy, xét về nội dung, phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động là: giáo dục, huấn luyện và phát triển.

– Giáo dục: được hiểu là những hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào một nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề mới, thích hợp hơn trong tương lai.

– Tập huấn ( hay còn gọi là huấn luyện kỹ năng ): được hiểu là những hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động với thể thực hiện với hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập để người lao động nắm vững hơn về công việc của mình, là những hoạt động học tập để tăng trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động với hiệu quả hơn.

– Phát triển: là những hoạt động học tập vươn ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức.

phát triển nguồn nhân lực
phát triển nguồn nhân lực

2. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực

* Đối với doanh nghiệp

Xem Thêm : Nóng gan bàn chân là hiện tượng gì?

– Tăng năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc

– Tăng chất lượng thực hiện công việc

– Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được huấn luyện là người với khả năng tự giám sát

– Tăng tính ổn định và năng động của tổ chức

– Duy trì và tăng chất lượng nguồn nhân lực

– Tạo điều kiện cho ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý vào doanh nghiệp

– Tạo ra được lợi thế khó khăn của doanh nghiệp

* Đối với người lao động

– Tạo được sự gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp

Xem Thêm : Tin học 10 Bài 2: Thông tin và dữ liệu

– Tạo ra tính nhiều năm kinh nghiệm của người lao động

– Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc ngày nay cũng như tương lai.

– Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động.

– Tạo cho người lao động với cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ, là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.

Tham khảo đề cương giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại —> đề cương phát triển nguồn nhân lực

3. Một số lý thuyết về phát triển nguồn nhân lực.

Lý thuyết của Berker: Theo Berker với nhiều cách khác nhau để đầu tư phát triển vốn nhân lực như là tạo ý thức làm việc thoải mái, tậu đầu vào nhân lực chất lượng cao, giáo dục huấn luyện…Tuy nhiên theo ông để huấn luyện và phát triển vốn nhân lực hiệu quả và chủ yếu nhất vẫn thông qua giáo dục, huấn luyện. Thông qua giáo dục, huấn luyện sẽ giúp lao động với được lượng tri thức, kỹ năng nối với ngành nghề lao động làm việc, điều này theo ông là hiệu quả nhất để phát triển vốn nhân lực.

Trong sách “ Giáo trình nguồn nhân lực” của Trường Đại Học Lao Động – Xã hội với đưa ra một số ý kiến về phát triển nguồn nhân lực ở trình độ cao, đây cũng chính là ý kiến về phát triển vốn nhân lực ở trình độ cao. Ý kiến này phát biểu như sau: Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao là phát triển vốn quý của sơn hà; thứ hai, lao động với trình độ cao là lao động sáng tạo và rất phức tạp; thứ ba, xã hội phải tạo động lực làm việc cho lao động với trình độ cao; thứ tư, giáo dục huấn luyện là một nhân tố quan yếu hàng đầu đối với phát triển nhân lực trình độ cao; thứ năm, sử dụng lao động hiệu quả là yếu tố quan yếu thúc đầy phát triển vốn nhân lực trình độ cao; cuối cùng, đảm bảo quyền lựa tậu việc làm của lao động trình độ cao cũng như với tác động xúc tiến phát triển nhân lực trình độ cao.

Việt Nam cũng đưa ra ý kiến riêng của mình về phát triển vốn nhân lực ưng ý với tình hình sơn hà. Mục tiêu chiến lược của phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là đáp ứng sự nghiệp CNH – HDH sơn hà để tới năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Tại Đại hội lần thứ IX của Đảng, đã định hướng cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là: “ Người lao động với trí tuệ cao, với tay nghề thạo, với phẩm chất tốt đẹp, được huấn luyện và bồi dưỡng bởi một nền giáo dục tiền tiến gắn ngay tắp lự với một nền khoa học kỹ thuật”.

Tham khảo bài mẫu báo cáo thực tập nhân sự tại đây —> báo cáo thực tập nhân sự

Xem Thêm : KHÁI NIỆM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG