Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ

Rate this post

Sử dụng ứng dụng Excel thì làm việc với những hàm cơ bản trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn. Những hàm Excel là những công thức được khái niệm trước và đã với sẵn trong Excel, bạn chỉ việc lôi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với những biểu thức rất nhiều.

Những hàm cơ bản trong Excel mà chúng tôi tổng hợp dưới đây như hàm Excel tính toán, thống kê,… sẽ rất với ích với khách hàng thường xuyên phải làm việc trên bảng tính Excel, đặc trưng là trong lĩnh vực kế toán, hành chính nhân sự. Vì thế, hãy cứng cáp rằng bạn đã thuộc nằm lòng những hàm Excel cơ bản này. Mời bạn tham khảo nhé.

Bạn Đang Xem: Đây là những hàm cơ bản nhất trong Excel mà bạn cần nắm rõ

1. HÀM ĐẾM VÀ TÍNH TỔNG

Hàm đếm COUNT

Bạn với một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và cần biết với bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong toàn bộ bảng tính chỉ chứa chữ số, ko chứa chữ loại. Thay vì phải ngồi đếm một cách thủ công thì bạn với thể sử dụng hàm =COUNT. Ví dụ, bạn cần đếm từ ô B1 tới B10, hãy gõ =COUNT(B10:B10).

Hàm đếm chữ số COUNT

Hàm đếm COUNTIF với điều kiện cụ thể

Để đếm những ô dựa trên một điều kiện cụ thể (ví dụ, to hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIF sau đây.

Ví dụ hàm COUNTIF

Hàm hàm đếm COUNTIFS với nhiều điều kiện

Để đếm những ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, inexperienced và to hơn 9), hãy sử dụng hàm COUNTIFS sau.

Ví dụ hàm COUNTIFS

Hàm tính tổng SUM

Đây với thể nói là hàm trước nhất mà bất kỳ người tiêu dùng nào mới học Excel cũng cần phải biết tới. Giả sử, bạn muốn cùng những con số trong ô A2 và B2 lại với nhau, sau đó hiển thị kết quả trong ô B3. Để thực hiện, bạn chỉ cần di chuyển tới ô B3 và gõ cụm từ "=SUM" vào rồi tìm hàm =SUM vừa xuất hiện trong danh sách nổi lên.

Chọn hàm SUM

Tiếp theo, hãy nhấn phím Ctrl cùng với thao tác nhấn chuột tìm vào ô A2B2 rồi cuối cùng là nhấn phím Enter. Kết quả tổng của hai con số trong hai ô A2 và B2 mà bạn vừa tìm sẽ xuất hiện tức thì trong ô B3. Bạn với thể sử dụng hàm SUM để tính tổng của hai hay nhiều ô, chỉ với thao tác tìm thêm những ô cấp thiết vào trong nội dung của hàm.

Chọn ô A2, B2

Hàm tính tổng SUMIF với điều kiện

Để tính tổng những ô dựa trên một điều kiện (ví dụ, to hơn 9), hãy sử dụng hàm SUMIF sau (hai đối số).

Cách sử dụng hàm SUMIF

Để tính tổng những ô dựa trên một tiêu chí (ví dụ, inexperienced), hãy sử dụng hàm SUMIF với 3 đối số (đối số cuối cùng là phạm vi cần tính tổng).

Ví dụ về hàm SUMIF 3 đối số

Hàm tính tổng SUMIFS với nhiều điều kiện

Để tính tổng những ô dựa trên nhiều điều kiện (ví dụ, blue và inexperienced), hãy sử dụng hàm SUMIFS sau (đối số trước nhất là phạm vi bảng tính cần tính tổng).

Ví dụ cách dùng hàm SUMIFS

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Hàm =AVERAGE làm đúng chức năng như tên gọi của nó là đưa ra con số với giá trị trung bình trong những số được tìm. Ví dụ bạn muốn tính giá trị trung bình từ ô A10 tới ô J10, chỉ cần gõ =AVERAGE(A10:J10) rồi nhấn Enter.

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Kết quả đưa ra trong ô K10 là con số với giá trị trung bình giữa những ô từ A10 tới J10. Ngoài ra, bạn cũng với thể sử dụng con trỏ chuột kéo thả và đánh dấu tìm vùng dữ liệu hoặc với thể song song nhấn phím Ctrl rồi nhấn chuột vào từng ô riêng rẽ trong trường hợp nếu những ô ko nằm kế cận nhau.

Tương tự như SUMIF, COUNTIF bạn với thể sử dụng AVERAGEIF và AVERAGEIFS để tính giá trị trung bình của những ô dựa trên một hoặc nhiều tiêu chí.

Hàm đếm ô trống COUNTBLANK

Bạn sử dụng hàm này lúc cần đếm những ô trống. Cú pháp =COUNTBLANK(phạm vi bảng tính cần đếm).

Hàm đếm ô trống trong Excel

Hàm đếm ô ko trống COUNTA

Hàm COUNTA với chức năng tiêu dùng để đếm số ô với chứa nội dung bất kỳ bao gồm chữ số, chữ loại hay biểu tượng, hay nói cách khác nó tiêu dùng để đếm những ô ko trống. Cú pháp =COUNTA(phạm vi bảng tính cần đếm).

Hàm đếm ô có dữ liệu COUNTA

Hàm tính tổng giá tiền sản phẩm SUMPRODUCT

Để tính tổng sản phẩm của những số tương ứng (kiểu tính tổng tiền tài những sản phẩm dựa trên số lượng và giá tương ứng của từng sản phẩm) trong một hoặc nhiều dãy, bạn hãy sử dụng hàm SUMPRODUCT mạnh mẽ của Excel.

Ví dụ dưới đây tiêu dùng hàm SUMPRODUCT để tính tổng số tiền đã tiêu.

Ví dụ dùng hàm SUMPRODUCT tính tổng tiền

Cụ thể ở trên, hàm SUMPRODUCT đã thực hiện phép tính: (2 * 1000) + (4 * 250) + (4 * 100) + (2 * 50) = 3500.

Phạm vi tính tổng phải với cùng kích thước, nếu ko Excel sẽ hiển thị lỗi #VALUE!

Excel báo lỗi khi phạm vi tính tổng lệch nhau

Nếu giá trị trong ô ko phải dạng số thì SUMPRODUCT sẽ mặc định giá trị của chúng là 0.

Giá trị trong ô không phải dạng số sẽ tính là 0

Hàm MIN, MAX

Nếu bạn muốn tìm một con số với giá trị nhỏ nhất trong một vùng dữ liệu, hàm =MIN với thể làm việc đó. Chỉ cần gõ vào cụm từ =MIN(D3:J13), Excel sẽ trả về cho bạn số nhỏ nhất nằm trong phạm vi đó.

Hàm tính giá trị nhỏ nhất MIN

Ngược với hàm =MIN vừa kể, hàm =MAX sẽ trả về con số với giá trị to nhất trong phạm vi cần tìm. Cú pháp của hàm này cũng tương tự như hàm =MIN, gồm địa chỉ ô trước nhất cho tới ô cuối cùng.

2. HÀM LOGIC

Hàm IF

Hàm IF giúp bạn kiểm tra xem điều kiện với được đáp ứng ko, nếu đúng nó sẽ trả về giá trị đúng, nếu sai sẽ trả về giá trị sai. Công thức =IF(điều kiện,"giá trị đúng","giá trị sai"). Để ứng dụng cho nhiều điều kiện bạn sẽ phải tiêu dùng tới hàm IF lồng nhau.

Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ kiểm tra xem ô A với thỏa mãn điều kiện to hơn 10 ko, nếu thảo mãn thì trả về giá trị Right trong ô C1, nếu ko thỏa mãn sẽ trả về giá trị Incorrect. Tại ô C1, bạn nhập vào hàm =IF(A1>10,"Right","Incorrect").

Hàm IF trong Excel

Hàm IF trả về Right vì giá trị trong ô A1 to hơn 10.

Hàm AND

Hàm AND sẽ trả về giá trị đúng nếu tất cả những điều kiện được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu với bất kỳ điều kiện nào sai. Công thức =IF(AND(điều kiện),"giá trị đúng","giá trị sai)

Vẫn ví dụ trên, giờ ta phối hợp kiểm tra 2 điều kiện là A1 to hơn 10 và B1 to hơn 5, nếu cả 2 thỏa mãn sẽ trả về Right, trái lại trả về Incorrect. Tại ô D1 bạn nhập =IF(AND(A1>10,B1>5),"Right","Incorrect")

Hàm AND trong Excel

Hàm AND trả về giá trị sai vì ô B1 nhỏ hơn 5, do đó hàm IF trả về giá trị sai tương ứng ở đây là Incorrect.

Hàm OR

Trái lại với AND, OR trả về giá trị đúng nếu với bất kỳ điều kiện nào được thỏa mãn và trả về giá trị sai nếu tất cả những điều kiện đều ko được đáp ứng.

Thử lại điều kiện trên với hàm OR. Tại ô E1 bạn nhập =IF(OR(A1>10,B1>5),"Right","Incorrect")

Hàm OR trong Excel

Hàm OR trả về giá trị đúng vì ô A1 to hơn 10, vì thế kết quả là hàm IF trả về giá trị Right.

Xem Thêm : DIM trong Cad và các lệnh đo kích thước trong Autocad

Ghi chú chung: Hàm AND và OR với thể kiểm tra tới 255 điều kiện.

Hàm IF lồng nhau

Như đã nói bên trên, lúc bạn với nhiều hơn một điều kiện cần kiểm tra thì đó là lúc tiêu dùng tới hàm IF lồng nhau. Giá trị sai sẽ được thay thế bằng một hàm IF khác để thực hiện thêm một lần kiểm tra. (Nếu tiêu dùng Excel 2016, bạn chỉ cần sử dụng IFS là được).

Hãy xem những ví dụ dưới đây:

Bạn nhập vào công thức =IF(A1=1,"Dangerous",IF(A1=2,"Good",IF(A1=3,"Glorious","No Legitimate Rating"))) để kiểm tra giá trị của ô A1, nếu bằng 1 trả về Dangerous, nếu bằng 2 trả về Good, nếu bằng 3 trả về Glorious, nếu là một giá trị khác sẽ trả về No Legitimate Rating.

Ví dụ 1 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 2 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 3 về hàm IF lồng nhau

Ví dụ 4 về hàm IF lồng nhau

Bạn nhập vào công thức =IF(A1<=10,350,IF(A1<=20,700,IF(A1<=30,1400,2000))) để kiểm tra giá trị ô A1, nếu nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì trả về giá trị 350, 10 < A1 <= 20 thì trả về 700, 20 < A1 <= 30 thì trả về 1400, nếu to hơn 30 thì trả về 2000.

3. HÀM NGÀY THÁNG

Hàm YEAR, MONTH, DAY

Để điền ngày vào Excel, bạn sử dụng "/" hoặc "-". Để điền thời kì, sử dụng ":" (dấu hai chấm). Bạn cũng với thể điền ngày và thời kì trong cùng một cột.

Điền ngày tháng vào Excel

Để lấy năm trong tháng ngày năm bạn sử dụng hàm YEAR. Tương tự để lấy tháng tiêu dùng hàm MONTH và lấy ngày tiêu dùng hàm DATE. Công thức =YEAR(cột chứa năm cần lấy).

Lấy năm trong ngày tháng năm

Hàm DATE

Để thêm số ngày vào tháng ngày chỉ cần sử dụng công thức đơn thuần là lấy ô chứa tháng ngày + với số ngày bạn muốn thêm, như ví dụ dưới đây:

Thêm số ngày vào ngày tháng năm ban đầu

Để thêm số năm, tháng và ngày vào tháng ngày nào đó, bạn sẽ phải sử dụng tới hàm DATE. Công thức =DATE(YEAR(ô chứa tháng ngày gốc)+số năm cần thêm,MONTH(ô chứa tháng ngày gốc)+số tháng cần thêm,DAY(ô chứa tháng ngày gốc)+số ngày cần thêm).

Thêm năm, tháng, ngày vào ngày tháng hiện có

Lưu ý: Hàm DATE chỉ với 3 đối số là năm, tháng và ngày. Excel biết rằng 6+2=8= Tháng 8, tháng 8 chỉ với 31 ngày, nên nó sẽ tự động tính sang tháng tiếp theo (23 tháng 8 + 9 ngày thành 1 tháng 9).

Hàm NOW hiển thị thời kì hệ thống

Nếu muốn điền thời kì ngày nay vào một ô nào đó trong bảng tính Excel, hãy sử dụng hàm =NOW. Trước hết, hãy di chuyển con trỏ chuột tới một ô bất kỳ rồi chỉ cần gõ cú pháp =NOW(). Điểm tiện lợi của hàm này là ko yêu cầu bất kỳ thông số nào bên trong dấu ngoặc. Kết quả trả về chính là thời kì ngày nay trên hệ thống máy tính.

Hiển thị thời gian hiện tại

Hàm HOUR, MINUTE, SECOND

Để trả về giờ, phút, giây trong thời kì, bạn sẽ sử dụng HOUR, MINUTE, SECOND tương ứng. Công thức =HOUR(ô chứa số giờ cần lấy).

Trả về số giờ trong thời gian

Hàm TIME

Hàm TIME được sử dụng để thêm số giờ, phút, giây vào thời kì ban sơ, giống hàm DATE bên trên vậy. Công thức =TIME(HOUR(ô thời kì ban sơ)+số giờ cần thêm,MINUTE(ô thời kì ban sơ)+số phút cần thêm,SECOND(ô thời kì ban sơ)+số giây cần thêm).

Thêm thời gian vào thời gian ban đầu

Hàm tính số ngày giữa 2 mốc thời kì DAYS

Đây là một công thức hữu ích để tính số ngày giữa hai mốc thời kì nên bạn ko cần phải để ý là với bao nhiêu ngày trong mỗi tháng của dải ô cần tính. Ví dụ, ô E4 chứa dữ liệu ngày khởi đầu là 30/04/2015 và ô F4 chứa ngày kết thúc là 02/09/2015. Bạn hãy nhập là =DAYS(F4,E4)

Hàm tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

Hàm DATEIF

Để lấy số ngày, tháng, năm của 2 mốc thời kì trong Exel bạn sẽ sử dụng hàm DATEIF. Công thức =DATEIF(mốc thời kì thứ nhất,mốc thời kì thứ hai,"d"). Đối số thứ 3 là loại bạn muốn lấy, "d" là số ngày, muốn lấy số năm bạn thay bằng "y", lấy số tháng thay bằng "m".

Lấy số ngày giữa hai mốc thời gian

Lấy số tháng của mốc thời gian

Lấy số năm của mốc thời gian

Thay đối số thứ 3 bằng "yd" để bỏ qua năm, chỉ tính số ngày giữa những tháng của khoảng thời kì đó, "md" sẽ bỏ qua tháng, chỉ tính số ngày, "ym" sẽ bỏ qua năm, chỉ đếm số tháng chênh lệch.

Bỏ qua năm, chỉ tính số ngày

Bỏ qua tháng chỉ lấy ngày

Bỏ qua năm, chỉ lấy tháng

Lưu ý quan yếu: Hàm này với thể trả về kết quả sai nếu ngày/tháng của tháng ngày thứ 2 (nằm ở đối số 2) thấp hơn ngày/tháng ở tháng ngày thứ nhất (đối số 1). Xem ví dụ dưới đây:

Kết quả trả về bị sai

Lúc đó bạn nên tiêu dùng công thức như trong hình để trả về kết quả đúng:

Dùng hàm YEAR khi mốc thời gian thứ 2 nhỏ hơn mốc thời gian đầu

Hàm WEEKDAY

Hàm WEEKDAY trả về giá trị từ 1 (Chủ nhật) tới 7 (thứ 7), đại diện cho ngày trong tuần của tháng ngày năm. Ví dụ, 12/18/2017 rơi vào thứ Hai. Công thức =WEEKDAY(ô chứ tháng ngày năm).

Hàm WEEKDAY

Hàm TEXT

Sử dụng hàm TEXT để hiển thị ngày trong tuần dưới dạng chữ. Công thức =TEXT(ô chứa tháng ngày,"dddd").

Chuyển số thành ngày trong tuần

Hàm NETWORKDAYS tính số ngày làm việc

Hàm =NETWORKDAYS() tiêu dùng để tính số ngày làm việc (tức thị một tuần làm việc gồm 5 ngày) trong một khung thời kì cụ thể. Tương tự hàm =DAYS, hãy sử dụng công thức: =NETWORKDAYS(E3,F3).

Hàm tính số ngày làm việc Networsday

Nếu bạn cung cấp danh sách ngày nghỉ lễ (như trong vùng E1:E2 của ví dụ dưới) NETWORKDAYS sẽ trả về số ngày làm việc (đã trừ đi ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ).

Tính số ngày làm việc đã trừ ngày nghỉ lễ

Xem lịch dưới đây để hiểu rõ hơn nhé, màu đỏ là nghỉ lễ, màu xanh là ngày làm việc:

Lịch tính ngày nghỉ lễ và ngày làm việc

Hàm EOMONTH

Để lấy ngày cuối cùng của tháng ngày ngày nay bạn sẽ sử dụng hàm EOMONTH. Công thức =EOMONTH(ô chứa tháng ngày ngày nay,0). Sử dụng một số khác thay cho ko để lấy ngày cuối cùng của những tháng sau đó, ví dụ thay bằng 2 thì sẽ lấy ngày cuối cùng của 2 tháng sau đó, thay bằng -8 là lấy ngày cuối cùng của 8 tháng trước đó.

Xem Thêm : Cách tạo bảng Excel, chèn bảng trong Excel cực đơn giản, dễ dàng

Lấy ngày cuối cùng của tháng

Lấy ngày cuối cùng của tháng sau

Lấy ngày cuối cùng của tháng trước đó 8 tháng

4. HÀM LÀM VIỆC VỚI CHUỖI VĂN BẢN

Nối chuỗi văn bản

Để nối chuỗi văn bản bạn sử dụng ký tự &, muốn chèn thêm dấu cách thì sử dụng " " (mở ngoặc kép, cách, đóng ngoặc kép).

Nối ký tự trong Excel

Hàm LEFT

Để lấy những ký tự bên trái của một chuỗi sử dụng hàm LEFT. Công thức =LEFT(ô chứa chuỗi cần lấy, số ký tự muốn lấy)

Hàm LEFT

Hàm RIGHT

Tiêu dùng hàm RIGHT lúc cần lấy những ký tự từ phía bên phải của chuỗi. Công thức =RIGHT(ô chứa chuỗi cần lấy, số ký tự muốn lấy)

Hàm RIGHT trong Excel

Hàm MID

Tiêu dùng để lấy những ký tự khởi đầu từ đâu (tính từ trái sang). Công thức =MID(ô chứ chuỗi cần lấy, vị trí lấy, số ký tự cần lấy). Trong ví dụ này ta lấy 3 ký tự, khởi đầu từ ký tự thứ 5.

Hàm MID trong Excel

Hàm LEN

Nếu bạn muốn đếm tổng số ký tự hay còn gọi là chiều dài chuỗi ký tự trong một ô bao gồm cả chữ loại, chữ số và khoảng trắng, hãy nghĩ tới hàm =LEN. Công thức =LEN(ô chứa chuỗi cần đếm).

Ví dụ, để biết được với bao nhiêu ký tự trong ô B4, chỉ cần di chuyển tới một ô khác bất kỳ và gõ vào cú pháp =LEN(B4). Ngay tức thì, Excel sẽ trả về một con số giá trị tổng những ký tự trong ô B4.

Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự

Hàm FIND

Tiêu dùng để tìm vị trí của một chuỗi con trong chuỗi. Công thức =FIND("chuỗi con", ô chứa chuỗi). Trong ví dụ này ta tìm vị trí của chuỗi con "am" trong chuỗi "instance textual content", và nó ở vị trí thứ 3.

Hàm FIND trong Excel

Hàm SUBSTITUTE thay thế văn bản

Để thay thế văn bản trong chuỗi bằng một văn bản khác bạn sẽ sử dụng hàm SUBSTITUTE, với công thức =SUBSTITUTE(ô chứa chuỗi ban sơ,"văn bản ban sơ","văn bản thay thế")

Hàm SUSTITUTE trong Excel

Hàm cắt những khoảng trống TRIM

Nếu phải nhập hay dán văn bản vào Excel chẳng hạn như dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu, trang net, phần mềm xử lý văn bản hay những chương trình văn bản khác, bạn sẽ nhận thấy văn bản được nhập với nhiều khoảng trắng nằm tản mát trong danh sách.

Hàm cắt các khoảng trắng trong 1 ô

TRIM là một công thức khắc phục hiện tượng này bằng cách nhanh chóng loại bỏ những khoảng trống. Hàm =TRIM chỉ với thể xử lý văn bản trong một ô duy nhất. Ví dụ, để thực hiện cắt những khoảng trong trắng cột E8, bạn chỉ cần gõ hàm =TRIM(E8) một lần vào ô F8 ko kể, rồi sau đó chép lại công thức này xuống cho tới cuối danh sách.

Hàm LOWER, UPPER, PROPER để chuyển đổi chữ hoa, chữ thường

Bạn sử dụng hàm LOWER để chuyển đổi tất cả những chữ in hoa trong chuỗi thành chữ thường, công thức =LOWER(ô chứa chữ cần chuyển đổi).

Hàm LOWER trong Excel

Trái lại, để chuyển tất cả những chữ thường trong chuỗi ký tự thành chữ in hoa, bạn sử dụng hàm UPPER. Công thức: =UPPER(ô chứa chuỗi cần chuyển đổi).

Hàm UPPER trong Excel

Nếu muốn viết hoa những chữ đầu từ bạn sử dụng hàm PROPER. Công thức =PROPER(ô chứa chuỗi cần viết hoa chữ loại đầu từ).

Hàm PROPER

Hàm EXACT để so sánh hai cột

Lúc cần so sánh những cột xem giá trị của chúng với trùng nhau ko bạn sử dụng EXACT. Công thức =EXACT(ô cần so sánh).

Hàm EXACT

Hàm CONCATENATE phối hợp nội dung

Hàm này sẽ phối hợp nội dung của hai hay nhiều ô vào trong một ô duy nhất. Chẳng hạn, lúc bạn muốn nhập chung Ngày, tháng, năm, bài, ngôi sao vào cùng 1 ô thì hãy gõ =CONCATENATE(A1,B1,C1,D1) như bên dưới

Hàm kết hợp nội dung nhiều ô vào 1 ô

5. HÀM TRA CỨU VÀ THAM CHIẾU

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP tìm kiếm những giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của bảng và trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột khác mà bạn chỉ định. Cú pháp =VLOOKUP(ô chứa giá trị tìm kiếm, vùng bảng chứa giá trị tìm kiếm và trả về,cột chứa giá trị trả về), với thể thêm đối số thứ 4 như ví dụ dưới.

Hàm tra cứu và tham chiếu VLOOKUP

Hàm VLOOKUP tìm ID (104) trong cột ngoài cùng bên trái của dải $E$4:$G$7 và trả về giá trị trong cùng một hàng từ cột thứ 3 (đối số thứ 3 được chỉ định là 3). Đối số thứ 4 đặt là FALSE để trả lại kết quả xác thực hoặc lỗi #N/A nếu ko tìm thấy.

Bạn chỉ cần thực hiện trên 1 ô, sau đó kéo hàm VLOOKUP xuống dưới để ứng dụng cho những hàng bên dưới. Vì vùng tham chiếu giữ nguyên nên phải tiêu dùng $ trước những ký hiệu để tạo tham chiếu tuyệt đối.

Ví dụ hàm VLOOKUP trong Excel

Để hiểu rõ hơn về cách tiêu dùng hàm VLOOKUP bạn với thể tham khảo bài viết: Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel mà bloghong.com đã giới thiệu trước đây.

Hàm MATCH

Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị trong một dải nhất định.

Hàm MATCH trong Excel

Yellow được tìm thấy ở vị trí thứ 3 trong dải E4:E7. Đối số thứ 3 là tùy tìm, bạn với thể đặt đối số này là 0 để trả về vị trí của giá trị trong ô hoặc trả về #N/A nếu ko tìm thấy.

Hàm INDEX

Hàm INDEX dưới đây trả về một giá trị cụ thể trong một phạm vi hai chiều.

Hàm INDEX 2 chiều

92 được tìm thấy tại giao điểm của hàng 3 và cột 2 trong dải E4:F7.

Hàm INDEX dưới đây trả về giá trị đặc trưng trong phạm vi một chiều.

Hàm INDEX 1 chiều

Giá trị 97 được tìm thấy ở vị trí thứ 3 của dải E4:E7.

Hàm CHOOSE

Hàm CHOOSE trả về giá trị từ danh sách bạn chỉ định, dựa trên vị trí được yêu cầu.

Hàm CHOOSE trong Excel

Ví dụ trên, hàm CHOOSE trả về giá trị Boat ở vị trí thứ 3.

  • MS Excel – Bài 5: Những công thức và hàm Excel
  • Làm sao để giữ một mực những ô trong Excel?
  • Làm thế nào để chuyển số thành chữ trong Excel?

Người dùng nhớ bookmark bài này lại nhé, mình sẽ cập nhật thường xuyên tới lúc hết "vốn" thì thôi ^^

Xem Thêm : Thao tác lệnh Dim trong CAD – Đo kích thước cực chuẩn