Phần mềm Turbo Pascal 7.0 dùng để viết các chương trình pascal.

Phan mem Turbo Pascal 70

Xem Thêm : Download Windows 7 Ultimate Sp1 Updated 8/2017 Google Drive