Phần mềm Turbo Pascal 7.0 dùng để viết các chương trình pascal.

Phan mem Turbo Pascal 70