Download Microsoft .NET Framework All in One 1.1 – 5.0.1 Offline

Download Microsoft .NET Framework All in One 1.1 – 5.0.1 Offline

NET Framework All In One được phát triển dựa trên phiên bản của Microsoft để giúp bạn cài đặt dễ dàng hơn tất cả các phiên bản của chúng mà không cần mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Bạn đang xem: Download Microsoft .NET Framework All in One 1.1 – 5.0.1 Offline

.NET Framework All In One gồm các phiên bản:

  • Microsoft .NET Framework 1.1 – 3.5
  • Microsoft .NET Framework 4.0
  • Microsoft .NET Framework 4.5.2
  • Microsoft .NET Framework 4.6
  • Microsoft .NET Framework 4.7
  • Microsoft .NET Framework 4.8
  • Microsoft .NET Framework 5.0.1

NET Framework All In One

Công cụ hỗ trợ gồm:

  • .NET Framework Cleanup Tool là tiện ích để loại bỏ, xoá bỏ phiên bản .NET Framework khỏi máy tính của bạn
  • .NET Framework Setup Vertification Utility là một tiện ích để kiểm tra tính chính xác và hoạt động của việc cài đặt Net Flamework.
  • Microsoft .NET Framework Repair Tool được thiết kế để khắc phục sự cố khi cài đặt hoặc cập nhật Microsoft. NET Framework. Công cụ này cố gắng giải quyết các vấn đề bằng cách áp dụng các bản sửa lỗi đã biết hoặc bằng cách khôi phục các phiên bản đã cài đặt. Chương trình hỗ trợ .NET Framework 4.5.1, 4.5, 4, 3.5 SP1 (bao gồm cả 3.0 SP2 và 2.0 SP2).

Download

Xem thêm: Download Microsoft Office Professional Plus 2010 Full

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Phần Mềm