Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot - Blog Hồng - Thủ Thuật Blogspot- Facebook - Marketing

Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot

Chia sẽ các bạn liên kết nguồn tự động cho Blogger, khi có một ai đó coppy bài viết của bạn dán đến một nơi khác thì đoạn code này sẽ thực hiện và để lại nguồn bên dưới.

Hãy dán đoạn code này trên thẻ </body> trong theme blogspot của bạn hoặc website.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function copaslink(){var e,n=document.getElementsByTagName("body")[0],t=(e=window.getSelection())+("<br/><br/>Sumber : <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a><br/>"),o=document.createElement("div");o.style.position="absolute",o.style.left="-99999px",n.appendChild(o),o.innerHTML=t,e.selectAllChildren(o),window.setTimeout(function(){n.removeChild(o)},0)}document.oncopy=copaslink; //]]> //]]>
</script>
Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot
Code liên kết nguồn tự động cho Blogspot

Đỗ Mạnh Hồng Designer, Developer

Tôi là Đỗ Mạnh Hồng chắc các bạn làm Blogger biết đến tôi cách đây vài năm trước rồi nhỉ, tôi xây dựng lên Blog Hồng với mong muốn lưu trữ những gì tôi trải nghiệm được mà không nhớ nổi để sau này tìm lại dễ dàng hơn và chia sẽ lại cho ai đó cần đến, những bài viết ở đây có một số tôi Coppy và tự viết.
Tôi mong rằng những bạn đến với Blog Hồng hãy văn minh lịch sự
URL : Copy
| https://www.bloghong.com/2019/11/code-lien-ket-nguon-tu-ong-cho-blogspot.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét