Khắc phục lỗi reply (trả lời) trên blogspot mới nhất 2019 - Blog Hồng - Thủ Thuật Blogspot- Facebook - Marketing

Khắc phục lỗi reply (trả lời) trên blogspot mới nhất 2019

Gần đây một số blog bị lỗi không trả lời (reply) comment được trên blog của mình, hóng mãi mới có cao nhân sữa được lỗi này. Cách này vừa sữa lỗi vừa tối ưu bớt js, được hướng dẫn bởi Blog Hồng. Các bạn cùng xem hướng dẫn nhé.
Khắc phục lỗi reply (trả lời) trên blogspot mới nhất 2019
Đầu tiên: Tích hợp jQuery (nếu blog chưa có): dán sau thẻ <head>
<script src='//cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3/dist/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

1. Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 1

Tìm đến thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(function() {
const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
$(".comment-reply").each(function() {
var e = $(this);
e.on("click", function(n) {
$(".comment-actions").show(), n.preventDefault();
let r = e.parents("li").attr("id").substr(1),
c = t.split("?");
$("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + r + "&" + c[1], e.parent().hide(), e.parents("li").append($(".comment-form")[0])
})
})
});
//]]></script>

2. Sữa lỗi reply comment đối với Blog1 version 2

Tìm đến thẻ <b:includable id='threadedCommentJs' var='post'> và thay toàn bộ nội dung bên trong nó thành:
<script>//<![CDATA[
$(function() {
const t = $("#comment-editor-src").attr("href");
$("a[o='r']").each(function() {
var n = $(this);
n.on("click", function(e) {
$(".comment-actions").show(), e.preventDefault();
let o = n.parents(".comment-block").attr("id").substr(1),
c = t.split("?");
$("#comment-editor")[0].src = c[0] + "?parentID=" + o + "&" + c[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
})
})
});
//]]></script>
Chỉ mấy bước đơn giản vậy thôi, blog mình version 1 cũng bị lỗi và đã fix được ở bước 1.

Cập nhật: áp dụng chung cho Ver1 và Ver2
<script type='text/javascript'>//<![CDATA[
$(window).on("load", function() {
function n(n, t) {
$(n).each(function() {
var n = $(this);
n.on("click", function(e) {
$(".comment-actions,.cancel-comment").show(), e.preventDefault();
let c = n.parents(t).attr("id").substr(1),
m = o.split("?");
$("#comment-editor")[0].src = m[0] + "?parentID=" + c + "&" + m[1], n.parent().hide(), n.parents("li").append($(".comment-form")[0])
})
})
}
$(".comment-form").append('<a class="cancel-comment" style="font-family:Roboto,sans-serif;font-weight:700;font-size:12px;color:#ff0000;cursor:pointer;">CANCEL</a>'), $(".cancel-comment").hide();
const o = $("#comment-editor-src").attr("href");
$(".comment-block[id]").length ? n("a[o='r']", ".comment-block") : n(".comment-reply", "li"), $(".cancel-comment").on("click", function() {
$(".comment-actions").show(), $("#comment-editor")[0].src = o, $(".comments-content").before($(".comment-form")[0]), $(this).hide()
})
});
//]]></script>

Đỗ Mạnh Hồng Designer, Developer

Tôi là Đỗ Mạnh Hồng chắc các bạn làm Blogger biết đến tôi cách đây vài năm trước rồi nhỉ, tôi xây dựng lên Blog Hồng với mong muốn lưu trữ những gì tôi trải nghiệm được mà không nhớ nổi để sau này tìm lại dễ dàng hơn và chia sẽ lại cho ai đó cần đến, những bài viết ở đây có một số tôi Coppy và tự viết.
Tôi mong rằng những bạn đến với Blog Hồng hãy văn minh lịch sự
URL : Copy
| https://www.bloghong.com/2019/09/khac-phuc-loi-reply-tra-loi-tren.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét