Code chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ

Rate this post

Trên trang báo lỗi 404 thường người ta đã để liên kết click để trở về trang chủ của blogspot cho khách truy cập vô tình nhấn phải trang có liên kết bị lỗi hoặc đã bị xóa khi tìm kiếm.Nếu muốn khách truy cập không phải click quay lại trang chủ mà vẫn đưa họ về trang chủ ta có thể sử dụng đoạn javascript nhỏ gọn để thực hiện điều này.

Code chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ
Code chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ

Sau đây là code tự động chuyển hướng trang báo lỗi 404 về trang chủ cho blogspot – The code automatically redirects the 404 error page to the blogspot home page sử dụng javascript.
Cách thực hiện đơn giản là bạn vào chỉnh sửa mấu tùy chọn một trong số các code sau rồi dán trước thẻ </body> với điều kiện blog của bạn đã có trang báo lỗi.

Blogspot không phải AMP

1- Code hẹn giờ (vào 1 lát mới chuyển)

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;error_page&quot;}'>
<script>
setTimeout(function () {
window.location.replace("<data:blog.homepageUrl/>");
}, 6000); //Ở đây là 6s(1000=1s).
</script>
</b:if>

Lưu ý : đoạn mình in đậm tự động gọi trang chủ, nếu muốn chuyển về 1 trang khác thì thay link vào đó nhé

Bạn Đang Xem: Code chuyển hướng trang 404 về trang chủ hoặc trang bất kỳ

2- Code chuyển ngay

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;error_page&quot;}'>
<script>
setTimeout(function () {
window.location.replace("<data:blog.homepageUrl/>");
});
</script>
</b:if>

Xem Thêm : Cách nâng cấp comment Blogger từ phiên bản cũ lên bản mới 2019

Hoặc sử dụng code

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;error_page&quot;}'>
<script>
window.location.replace("<data:blog.homepageUrl/>");
</script>
</b:if>

Blogspot AMP ?m=1Đối với blogspot AMP chỉ xuất hiện trên Mobile với URL mobile ?m=1 ta cũng có thể áp dụng nhưng chỉ cho trang xem trên máy tính để bàn.

1- Code hẹn giờ

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;error_page&quot;} and data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>
<script>
setTimeout(function () {
window.location.replace("<data:blog.homepageUrl/>");
}, 6000);
</script>
</b:if>

2- Code chuyển ngay

<b:if cond='data:blog.pageType in {&quot;error_page&quot;} and data:blog.isMobileRequest == &quot;false&quot;'>
<script>
setTimeout(function () {
window.location.replace("<data:blog.homepageUrl/>");
});
</script>
</b:if>