Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới - Blog Hồng - Thủ Thuật Blogspot- Facebook - Marketing

Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới

Mặc định các nhận xét của người đọc và tác giả khi xuất bản luôn được đặt bên trên khung nhận xét, điều này hơi bất lợi nếu bài viết có nhiều nhận xét khi phải scroll chuột đến khung nhận xét. Tuy nhiên bạn có thể đặt khung nhận xét này nằm trên với thủ thuật đơn giản sau đây.

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Các bạn tìm <div class='comments-content'> thường thì nó sẽ nằm trong thẻ tag <b:includable id='threaded_comments' var='post'> với widget Blog1 version 1<b:includable id='threadedComments' var='post'> với widget Blog1 version 2
Các bạn chỉ cần để ý đến đoạn HTML như sau (hoặc tương tự):
<div class='comments-content'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:include data='post' name='threaded_comment_js' />
</b:if>
<div id='comment-holder'>
<data:post.commentHtml />
</div>
</div>
<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='threaded-comment-form' />
<b:else />
<data:post.noNewCommentsText />
</b:if>
</p>
Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới
Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới
Bước 2: Các bạn chỉ cần chú ý đoạn mình đánh dấu màu xanh và đỏ với màu xanh là phần nhận xét và màu đỏ là khung nhận xét, bây giờ bạn chỉ việc đưa màu đỏ lên trên màu xanh hay màu xanh xuống dưới màu đỏ là được.
Sau khi thay đổi thì nó sẽ có dạng như sau:
<p class='comment-footer'>
<b:if cond='data:post.allowNewComments'>
<b:include data='post' name='threaded-comment-form' />
<b:else />
<data:post.noNewCommentsText />
</b:if>
</p>
<div class='comments-content'>
<b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
<b:include data='post' name='threaded_comment_js' />
</b:if>
<div id='comment-holder'>
<data:post.commentHtml />
</div>
</div>
Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới
Hình minh họa
Bước 3: Fix lỗi cho các blog1 version 1 khi khung nhận xét lúc ở trên lúc ở dưới
Các bạn chỉ cần thay toàn bộ HTML của thẻ <b:includable id='threaded_comment_js' var='post'>
thành đoạn HTML phía dưới:
<script async='async' expr:src='data:post.commentSrc' type='text/javascript'/>
<b:template-script inline='true' name='threaded_comments'/>
<script type='text/javascript'>
blogger.widgets.blog.initThreadedComments(
<data:post.commentJso/>,
<data:post.commentMsgs/>,
<data:post.commentConfig/>);
</script>
Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới
Hình minh họa
Chúc các bạn thành công!

Đỗ Mạnh Hồng Designer, Developer

Tôi là Đỗ Mạnh Hồng chắc các bạn làm Blogger biết đến tôi cách đây vài năm trước rồi nhỉ, tôi xây dựng lên Blog Hồng với mong muốn lưu trữ những gì tôi trải nghiệm được mà không nhớ nổi để sau này tìm lại dễ dàng hơn và chia sẽ lại cho ai đó cần đến, những bài viết ở đây có một số tôi Coppy và tự viết.
Tôi mong rằng những bạn đến với Blog Hồng hãy văn minh lịch sự
URL : Copy
| https://www.bloghong.com/2019/09/cach-ua-khung-comments-len-tren-cac.html

2 nhận xét: