Blogspot Thumbnail (hình ảnh) bị mờ và cách khắc phục

Như đã biết gần đâu Blogger có nhiều thay đổi đáng kể dành cho đứa con cưng của mình và hôm nay sự thay đổi về đường dẫn hình ảnh đã làm ảnh hưởng đến Thumbnail (Hình ảnh) trên blogspot làm nó bị mờ đi.

Blogspot Thumbnail (hình ảnh) bị mờ và cách khắc phục

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục hình ảnh trở về nét đẹp ban đầu của nó.

Thông thường những Blogspot bị mờ Thumbnail (hình ảnh) thường sử dụng đoạn code tương tự sau

//thumbnail
function twistedthumbnail(e,t){var n=310;var r=180;image_tag='<img width="'+n+'" height="'+r+'" src="'+e.replace("/s72-c/","/w"+n+"-h"+r+"-c/")+'" alt="'+t.replace(/"/g,"")+'" title="'+t.replace(/"/g,"")+'"/>';if(t!="")return image_tag;else return""}

Và bây giờ các bạn chỉ việc thay thế s72-c thành s72-c-k-no là xong những thumbnail (hình ảnh) bị mờ sẽ trở về vị trí củ ban đầu của nó nhé.

Thao tác này các bạn vào phần Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML . Bấm ctrl + f tìm s72-c và thay thế nó nhé

Chúc các bạn thành công !

6 thoughts on “Blogspot Thumbnail (hình ảnh) bị mờ và cách khắc phục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *