Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Thẻ điều kiện trong blogspot giúp bạn có thể ẩn hiện 1 tiện ích ở trên 1 trang này mà không ẩn ở trang còn lại hoặc hiển thị ở trang chủ và ẩn ở những trang khác. Thẻ điều kiện được sử dụng nhiều khi thiết kế blogspot hoặc rip blogspot.

Bạn đang xem: Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Bạn có thể tham khảo 1 số thẻ điều kiện bên dưới nhé

1. Nội dung hiển thị cho trang chủ, trang label (Danh mục), trang lưu trữ archive

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

2. Nội dung hiển thị cho trang bài viết (Post)

Xem thêm: Tạo Widget Đăng Ký Nhận Bài Viết Qua Email Cực Đẹp Cho Blogspot

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

3. Nội dung hiển thị trên các trang tĩnh (Static Pages)

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Thêm Syntax Highlighter Vào Blogger/Blogspot

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

4. Nội dung hiển thị cho trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

5. Nội dung hiển thị cho trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

6. Nội dung hiển thị cho một URL chỉ định (thay URL_HERE bằng 1 URL bạn cần hiện thị)

<b:if cond='data:blog.url == "URL_HERE"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

7. Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

8. Hiển thị nội dung trên các trang Label (Nhãn)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

9. Hiển thị nội dung cho nhãn (label) được chỉ định (ví dụ: Blogger)

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
// Hiển thị nội dung với nhãn 'Blogger'
</b:if>

10. Hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trên các trang, Ví dụ: Trang chủ, Label,

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

11. Hiển thị một nội dung khi có Backlink

<b:if cond='data:post.showBacklinks'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

12. Hiển thị nội dung cho tác giả bài viết (thay specific-name bằng tên tác giả cụ thể)

<b:if cond='data:displayname == "specific-name"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

13. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó (thay number bằng một số)

<b:if cond='data:post.numComments == number'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

14. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

<b:if cond='data:post.allowComments'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

15. Hiển thị nội dung cho các trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

16. Hiển thị một nội dung nào đó trên tất cả các trang ngoại trừ Trang chủ (Homepage)

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

17. Nội dung chỉ hiển thị ở thiết bị di động

<b:if cond='data:blog.isMobileRequest == &quot;true&quot;'>
// Nội dung hiển thị
</b:if> 

Nếu bạn muốn thực hiện một nội dung khác nếu điều kiện sai, bạn cần thêm thẻ vào ví dụ:

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
// Nội dung hiển thị ở "item"
<b:else/>
// Nội dung không hiển thị ở "item"
</b:if>

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<style type='text/css'>
#HTML1 {display:none !important;visibility:hidden !important}
</style>
</b:if>

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Thủ Thuật Blogspot

One thought on “Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Comments are closed.