Lỗi Văn Bản Gốc h1 khi kiểm tra với SEOquake

Thêm 1 lỗi h1 trong blogspot gần đây có 1 bạn hỏi sao blog của em có 2 thẻ h1 ngoài thẻ mặc định nay lại có thêm "Văn Bản Gốc" làm h1 mà tìm mãi trong templates mà không có để chỉnh sửa, làm blogspot của bạn lỗi có 2 thẻ h1. Đó cũng chính là động lực làm tôi bỏ ra 15 phút để tìm nó nằm ở đâu giúp bạn ấy và nhân đây cũng muốn chia sẻ choc các bạn.

Nên xem : Cách xóa chữ cung cấp bởi blogger

Cách khắc "văn bản gốc" làm h1 trong blogspot

Xem thêm >>Seo onpage blogpsot<<

Nguyên nhân dẫn đến lỗi ở trên h1 là "Văn Bản Gốc" thì do một tiện ích trên blogspot Translate (Công cụ google dịch). Để khắc phục các bạn xóa tiện ích này khỏi blogspot của bạn hoặc xóa đoạn script sau :

<script async='async' src='//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit' type='text/javascript'></script>

Đơn giản chỉ thế thôi tôi nghĩ nguyên nhân chính là do tiện ích này, hy vọng thủ thuật blogpsot này giúp các bạn seo tốt.

5 Comments

  1. hantrongtai4 9 Tháng Sáu, 2016 Reply
  2. Đỗ Mạnh Hồng 9 Tháng Sáu, 2016 Reply
  3. Unknown 4 Tháng Chín, 2017 Reply
  4. XUANPT 26 Tháng Chín, 2019 Reply
  5. Đỗ Mạnh Hồng 29 Tháng Chín, 2019 Reply

Leave a Reply

Dịch VỤ Backlink
Chat zalo
Gọi điện ngay