Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

Breadcrumbs nói cách khác là đường dẫn thông minh nằm trên bài viết chi tiết và các trang khác nhau nó nhằm mục đích chỉ dẫn người dùng giúp họ biết họ đang ở đâu trên blog của bạn. Cũng như giúp đường dẫn website của bạn thân thiện trên kết quả tìm kiếm.

Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot
Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

Ngoài ra Breadcrumbs còn giúp cho những bạn mới tự học seo thực hiện tốt hơn với việc tối ưu những label (nhãn). Hiển thị đúng nhãn của từng bài đăng tối ưu hóa hoàn chỉnh.

Tạo Breadcrumbs tối ưu seo cho blogspot

Truy cập vào templates blogspot thêm css bên dưới sau ]]></b:skin> hoặc </style>

/* Breadcrumbs */
.breadcrumbs{padding:20px 30px;background:#fff;margin-bottom:20px}
.breadcrumbs a,.post-info a {color:#19abea;}
.breadcrumbs a:hover,.post-info a:hover {color:#454545;}

Tìm đến đoạn code

<b:include data='top' name='status-message'/>

Thêm trên nó

<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Sau đó tìm tiếp đến đoạn code sau

<b:includable id='main' var='top'>…</b:includable>

Thêm đoạn code breadcrumbs này bên trên nó

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag' title='Home'>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span></div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<!– Breadcrumb Untuk Halaman Pos –>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<div class='breadcrumbs'>
Blog Hồng : <span itemscope=" itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url' title='Home'><span itemprop='title'>Home</span></a></span>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
/ <span itemscope=" itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=5&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='url'><span itemprop='title'><data:label.name/></span></a></span>
</b:loop>
/ <span><data:post.title/></span>
</div>
<b:else/>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag' title='Home'>Home</a></span> / <span>Without Label</span> / <span><data:post.title/></span></div>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>
<!– Breadcrumb Untuk Label Search dan Search Pages –>
<div class='breadcrumbs'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span>Archived For <data:blog.pageName/></span>
</div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div class='breadcrumbs'>
<b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span>All Post</span>
<b:else/>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span>
</b:if>
</div>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

Bây giờ chỉ cần lưu mẫu lại thôi và hãy xem thành quả bạn vừa làm được, thật tuyệt vời nhé. Chúc các bạn đã vừa thêm một thủ thuật blogspot mà blogger nào cũng nên làm.

3 Comments

  1. Unknown 5 Tháng Sáu, 2016 Reply
  2. Unknown 11 Tháng Sáu, 2016 Reply
  3. Nặc danh 14 Tháng Tám, 2016 Reply

Leave a Reply

Dịch VỤ Backlink
Chat zalo
Gọi điện ngay