Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Breadcrumbs nói cách khác là đường dẫn thông minh nằm trên bài viết chi tiết và các trang khác nhau nó nhằm mục đích chỉ dẫn người dùng giúp họ biết họ đang ở đâu trên blog của bạn. Cũng như giúp đường dẫn website của bạn thân thiện trên kết quả tìm kiếm.

Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot
Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

Ngoài ra Breadcrumbs còn giúp cho những bạn mới tự học seo thực hiện tốt hơn với việc tối ưu những label (nhãn). Hiển thị đúng nhãn của từng bài đăng tối ưu hóa hoàn chỉnh.

Bạn Đang Xem: Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

Tạo Breadcrumbs tối ưu seo cho blogspot

Xem Thêm : Cập nhật 1 số thẻ điều kiện sử dụng trong blogspot

Truy cập vào templates blogspot thêm css bên dưới sau ]]></b:skin> hoặc </style>

/* Breadcrumbs */
.breadcrumbs{padding:20px 30px;background:#fff;margin-bottom:20px}
.breadcrumbs a,.post-info a {color:#19abea;}
.breadcrumbs a:hover,.post-info a:hover {color:#454545;}

Tìm đến đoạn code

<b:include data='top' name='status-message'/>

Xem Thêm : Hướng Dẫn Tạo Hiệu Ứng Progress Bar Khi Cuộn Trang Cho Blogspot

Thêm trên nó

<b:include data='posts' name='breadcrumb'/>

Sau đó tìm tiếp đến đoạn code sau

<b:includable id='main' var='top'>…</b:includable>

Thêm đoạn code breadcrumbs này bên trên nó

<b:includable id='breadcrumb' var='posts'>
<b:if cond='data:blog.homepageUrl != data:blog.url'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag' title='Home'>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span></div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>

<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<div class='breadcrumbs'>
Blog Hồng : <span itemscope=" itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' itemprop='url' title='Home'><span itemprop='title'>Home</span></a></span>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
/ <span itemscope=" itemtype='http://data-vocabulary.org/Breadcrumb'><a expr:href='data:label.url + &quot;?max-results=5&quot;' expr:title='data:label.name' itemprop='url'><span itemprop='title'><data:label.name/></span></a></span>
</b:loop>
/ <span><data:post.title/></span>
</div>
<b:else/>
<div class='breadcrumbs'><span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='tag' title='Home'>Home</a></span> / <span>Without Label</span> / <span><data:post.title/></span></div>
</b:if>
</b:loop>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;archive&quot;'>

<div class='breadcrumbs'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span>Archived For <data:blog.pageName/></span>
</div>
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<div class='breadcrumbs'>
<b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span>All Post</span>
<b:else/>
<span><a expr:href='data:blog.homepageUrl' title='Home'>Home</a></span> / <span><data:blog.pageName/></span>
</b:if>
</div>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:if>
</b:includable>

Bây giờ chỉ cần lưu mẫu lại thôi và hãy xem thành quả bạn vừa làm được, thật tuyệt vời nhé. Chúc các bạn đã vừa thêm một thủ thuật blogspot mà blogger nào cũng nên làm.

Xem Thêm : Cách tối ưu blogspot tăng tốc độ tải trang

3 thoughts on “Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

  1. Kẻ Vô Danh says:

    Oke nhưng mỗi lần tìm kiếm đến các thẻ hơi khó vì em quen cấu trúc ban đầu rồi , dầu gì cũng cảm ơn bạn đã chia sẻ

Comments are closed.