Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết

Keywords gần đây đã không còn tác dụng trong việc seo top google nữa nhưng thủ thuật này có rất nhiều bạn yêu cầu nên bài này tôi chia sẻ nó cho các bạn, thêm một đoạn code giúp tự động khi các bạn đăng bài viết thêm label và nó tự động chuyển thành keywords bài viết khi bạn xuất bản nó.

Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết

Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết
Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết
Cách thực hiện khá đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code bên dưới tại nơi hiển thị keywords trong templates blogspot của bạn thông thường nằm bên dưới thẻ <head>.

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:section id='meta1' showaddelement='no'>


<b:widget id='Blog2' locked='no' type='Blog'>
<b:includable id='nextprev'/>
<b:includable id='backlinks' var='post'/>
<b:includable id='post' var='post' />
<b:includable id='status-message'/>
<b:includable id='comment-form' var='post'/>
<b:includable id='backlinkDeleteIcon' var='backlink'/>
<b:includable id='postQuickEdit' var='post'/>
<b:includable id='commentDeleteIcon' var='comment'/>
<b:includable id='feedLinks'/>
<b:includable id='feedLinksBody' var='links'/>
<b:includable id='comments' var='post'/>
<b:includable id='main' var='top'>

<b:loop values='data:posts' var='post'>
<b:if cond='data:post.labels'>

&lt;meta name=&quot;keywords&quot; content=&quot;<b:loop values='data:post.labels' var='label'><data:label.name/><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if></b:loop>&quot; /&gt;
</b:if>
</b:loop>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</b:if></b:if>

Sau đó lưu mẫu lại và quay sang bài viết mà các bạn đã xuất bản dùng tổ hợp phím Ctrl + U kiểm tra nhé. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm >>Seo onpage blogpsot<<

4 thoughts on “Blogspot tự động lấy label làm keywords cho bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *