Bài viết liên quan pup khi cuộn trang trên blogspot

Một box giúp tăng tương tác hiệu quả cho việc seo blogspot của bạn còn gì bằng nó chỉ hiện ra khi người dùng rê cuộn trang và pup sẽ xuất hiện bên cột phải khá mượt bạn có muốn thêm ngay nó cho blog của mình ko?

Bạn đang xem: Bài viết liên quan pup khi cuộn trang trên blogspot

Nên xem :  Cách xóa chữ cung cấp bởi blogger

Bài viết liên quan pup khi cuộn trang trên blogspot

Bài viết liên quan pup khi cuộn trang trên blogspot
Bài viết liên quan pup khi cuộn trang trên blogspot

Chúng ta tiến hành thêm code pup bài viết liên quan này ngay thôi nhé làm theo tối nhé
Bước 1 :  Thêm css trên thẻ </style> hoặc ]]></b:skin>

/* Widget Rekomendasi */
#chslidingbox{background:#fff;width:100%;max-width:355px;height:185px;position:fixed;overflow:hidden;border:none;right:-360px;z-index:99;text-align:left;box-shadow:0 1px 0 0 rgba(0,0,0,0.03);transition:all .4s ease-out}
.chslidingbox-title{background:#9eb2c0;color:#fff;display:block;height:45px;line-height:45px;width:100%;font-size:14px;text-transform:capitalize;font-weight:700;letter-spacing:.5px}
.chslidingbox-title span a{font-family:initial;float:right;height:40px;margin:0 0 0 15px;text-align:center;color:#fff;font-size:20px}
a#chslidingbox-close,a#chslidingbox-close{margin-right:15px}
.chslidingbox-title >span >h2{font-size:20px!important;font-weight:normal!important}
.chslidingbox-container{border:none;float:left;width:100%;height:auto;margin:3px}
.chslidingbox-container >div{border:none;margin:3px 0;padding:10px 0}
.chslidingbox-container >div >span{font-size:14px}
.show{bottom:84px}
.hide{bottom:-145px}
.related-post{font-size:70%}
.related-post h4{font-size:150%;margin:0 0 .5em}
.related-post-style-2{margin-top:-20px;padding-top:15px;list-style:none}
.related-post-style-2 li{padding:0 10px 10px 10px;overflow:hidden}
.related-post-style-2 li:first-child{border-top:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-thumbnail{width:45px;height:45px;max-width:none;max-height:none;border:0;padding:0;border-radius:3px;float:left;margin:2px 10px 0 0}
.related-post-style-2 .related-post-item-title{font-weight:700;font-size:130%;line-height:normal}
a.related-post-item-title{color:#95a5a6;transition:all .4s ease-out}
a:hover.related-post-item-title{color:#2ecc71;text-decoration:none}
.related-post-style-2 .related-post-item-summary{display:block;overflow:hidden}

Xem thêm: Cách đưa khung Comments lên trên các bình luận mới

Bước 2 : Thêm đoạn javascript này trên </body> nhé các tình yêu

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(window).scroll(function(){$("#chslidingbox").css($(this).scrollTop()>400?{right:"0px"}:{right:"-360px"})}),$(document).ready(function(){var i=$("#chslidingbox"),s=$("#chslidingbox-close"),o=$("#chslidingbox-minimize"),l=$("#chslidingbox-maximize");l.hide(),s.click(function(){i.css({right:"-350px"}),i.fadeOut("slow")}),o.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),l.show()}),l.click(function(){i.toggleClass("hide"),$(this).hide(),o.show()})});
//]]>
</script>
</b:if>

Xem thêm: Xóa JS Và CSS Mặc Định Blogger | Remove Blogger Default JS And CSS

Bước 3 : Tiếp tục tìm đến đoạn code như hình dưới

<b:includable id='post' var='post'><– ĐẶT ĐOẠN CODE BÊN DƯỚI TẠI ĐÂY -->
</b:includable>

Và thay thế đoạn chữ màu đỏ bằng đoạn code bên dưới

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='show' id='chslidingbox'>
<div class='chslidingbox-title chslidingbox-www'>
<span style='float:left;margin:0 15px;'>Rekomendasi Untuk Anda</span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-close' title='close'>&#x00D7;</a></span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-minimize' title='minimize'>&#x2212;</a></span>
<span><a href='javascript:void(0);' id='chslidingbox-maximize' title='maximize'>&#x2b;</a></span>
</div>
<div class='chslidingbox-container'>
<div class='related-post' id='sliding-tab'/>
<script type='text/javascript'>
var labelArray = [<b:if cond='data:post.labels'><b:loop values='data:post.labels' var='label'>
&quot;<data:label.name/>&quot;<b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop></b:if>];
var relatedPostConfig = {homePage: &quot;<data:blog.homepageUrl/>&quot;,widgetTitle: &quot;&lt;h4&gt;&lt;/h4&gt;&quot;,numPosts: 2,summaryLength: 0,
titleLength: &quot;auto&quot;,thumbnailSize: 45,noImage: &quot;data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAA3NCSVQICAjb4U/gAAAADElEQVQImWOor68HAAL+AX7vOF2TAAAAAElFTkSuQmCC&quot;,containerId: &quot;sliding-tab&quot;,newTabLink: true,moreText: &quot;&quot;,widgetStyle: 2,callBack: function() {}};
</script>
<script src='https://cdn.rawgit.com/Arlina-Design/redvision/master/sliderekomendasi.js' type='text/javascript'/>
</div>
</div>
</b:if>

 Lưu mẫu lại và kiểm tra thành quả nhé, một thủ thuật blogspot khá thú vị đấy các bạn ạ.

Nguồn: https://www.bloghong.com
Danh mục: Thủ Thuật Blogspot