101 backlink dofollow blog comments chất lượng

Vẫn là vấn đề tập trung chia sẻ những backlink chất lượng blog comments backlink để đa dạng doman tôi nghĩ cũng khá là cần thiết các bạn nhỉ. Đây cũng được gọi là backlink dành cho những người lười biếng đấy :)) mà tôi nghĩ cứ dofollow thì tốt chớ sao nhỉ. Đừng quá nhiều là được.
101 backlink dofollow blog comments chất lượng
101 backlink dofollow blog comments chất lượng
 1. http://www.dailyblogtips.com/ 
 2. http://www.weblogtoolscollection.com/ 
 3. http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/blog 
 4. http://www.socialtimes.com/ 
 5. http://www.problogger.net/ 
 6. http://www.searchenginejournal.com/ 
 7. http://www.weblogtoolscollection.com/ 
 8. http://www.blog.photography.si.edu/ 
 9. http://www.grokdotcom.com/ 
 10. http://www.interactiondesign.sva.edu/ 
 11. http://www.currybet.net/ 
 12. http://www.w3blog.dk/ 
 13. http://www.quicksprout.com/ 
 14. http://www.tripit.com/ 
 15. http://www.links.org.au/ 
 16. http://www.blogmofuse.com/ 
 17. http://www.bloggingtips.com/ 
 18. http://www.kikolani.com/ 
 19. http://www.comptalks.com/ 
 20. http://www.seobythesea.com/ 
 21. http://www.seo-hacker.com/ 
 22. http://www.newcritics.com/ 
 23. http://www.intenseblog.com/ 
 24. http://www.searchenginepeople.com/ 
 25. http://www.engineering.curiouscatblog.net/ 
 26. http://www.growmap.com/ 
 27. http://comluv.com/ 
 28. http://www.bluehatseo.com/ 
 29. http://www.blogussion.com/ 
 30. http://www.kongtechnology.com/ 
 31. http://www.midasoracle.com/ 
 32. http://www.forthelose.org/ 
 33. http://www.quickonlinetips.com/ 
 34. http://blog.ruski.co.za/ 
 35. http://www.animhut.com/ 
 36. http://www.kongtechnology.com/ 
 37. http://www.quickonlinetips.com/ 
 38. http://issuu.com/ 
 39. http://www.politico.com/ 
 40. http://www.xing.com/ 
 41. http://www.blogger.com/ 
 42. http://my.telegraph.co.uk/ 
 43. http://www.ehow.com/ 
 44. http://www.2checkout.com/ 
 45. http://30boxes.com/ 
 46. http://www.zillow.com/ 
 47. http://www.comedycentral.com/ 
 48. http://www.codeproject.com/ 
 49. http://www.pamshouseblend.com/ 
 50. http://www.mrqe.com/ 
 51. http://www.redstate.com/ 
 52. http://www.javaworld.com/community/ 
 53. http://www.techtricksworld.com/ 
 54. http://www.weblogbetter.com/ 
 55. http://www.kathyblogger.com/ 
 56. http://communicatevalue.com/ 
 57. http://www.windowstalk.org/ 
 58. http://www.blondish.net/ 
 59. http://www.freebloghelp.com/ 
 60. http://www.bloggodown.com/ 
 61. http://www.magemojo.com/ 
 62. http://www.becomeablogger.com/ 
 63. http://www.stayonsearch.com/ 
 64. http://www.performinsider.com/ 
 65. http://www.dmiracle.com/ 
 66. http://www.kimwoodbridge.com/ 
 67. http://www.famousbloggers.net/ 
 68. http://ariwriter.com/ 
 69. http://www.benspark.com/ 
 70. http://www.techatlast.com/ 
 71. http://www.thevirtualasst.com/ 
 72. http://dofollow.info/ 
 73. http://www.seotops.com/ 
 74. http://technoupdates.org/ 
 75. http://www.segenma.com/ 
 76. http://www.bloggingwithoutablog.com/ 
 77. http://www.extremejohn.com/ 
 78. http://emoneymarketing.com/ 
 79. http://www.pqinternet.com/ 
 80. http://www.tekkaus.com/ 
 81. http://www.blogstash.com/ 
 82. http://www.smartbloggerz.com/ 
 83. http://www.wassupblog.com/ 
 84. http://www.youdofollow.com/ 
 85. http://www.johncow.com/ 
 86. http://www.3arn.net/ 
 87. http://revellian.com/ 
 88. http://www.blogengage.com/ 
 89. http://www.monetizeblogging.com/ 
 90. http://www.blogelina.com/ 
 91. http://www.itechcode.com/ 
 92. http://azblogtips.com/ 
 93. http://www.awesomebloggers.com/ 
 94. http://www.techehow.com/ 
 95. http://www.maxblogtips.com/ 
 96. http://www.seoallrounder.com/ 
 97. http://www.makemenoise.com/ 
 98. http://bloggingfor.info/ 
 99. http://www.wpcypher.com/ 
 100. http://www.guideandnews.com/ 
 101. http://readmeloud.com/ 

Đây là những backlink dofollow có pr cực cao nhưng nay tôi nghĩ có chả cần thiết nữa nên không cần nhắc đến, Chúc các bạn thành công !

Xem thêm bài viết >>seo onpage blogspot<<

4 Comments

 1. Unknown 2 Tháng Mười Một, 2016 Reply
 2. phongkhamthaiha 1 Tháng Mười Hai, 2016 Reply
 3. Unknown 25 Tháng Mười Hai, 2016 Reply
 4. Đỗ Mạnh Hồng 26 Tháng Mười Hai, 2016 Reply

Leave a Reply

Hotline: 0967 84 99 34
Chat zalo
Gọi điện ngay