Hướng dẫn chèn liên kết thông minh cho blogspot

5/5 - (1 bình chọn)

Liên kết thông minh là một dạng auto liên kết khi trong bài viết của bạn có chứa từ khóa sẽ được tự động liên kết với đường dẫn và keyword định sẵn.

Hướng dẫn chèn liên kết thông minh cho blogspot
Hướng dẫn chèn liên kết thông minh cho blogspot

Xem Thêm : Breadcrumbs chuẩn seo cho người làm Blogspot

Liên kết thông minh này được viết ra từ một Plugin seo liên kết của wordpress va áp dụng cho blogspot nhằm giúp các bạn tự học seo đỡ nhọc hơn trong việc liên kết nội bộ.

Cách thêm liên kết thông minh vào Blogspot

Rất đơn giản khi tạo một liên kết thông minh trên chính blogspot của bạn bằng việc thao tác trong template blogspot để thê đoạn code sau trên thẻ </body>

<script type='text/javascript'>
function smartLink(){
this.keywdHref = new Object();
this.add = function(keyword, href){
if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
this.keywdHref[keyword] = href;
}
this.createAnchor = function(){
var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
var obj = objs[i];
if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
var content = obj.innerHTML;
for(var keyword in this.keywdHref){
var href = this.keywdHref[keyword];
var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
obj.innerHTML = newstr;
content = newstr;
}
}
}
}
this.startScript = function(){
var onLoad = window.onload;
window.onload = function(){
if(onLoad){onLoad();}
setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
}
}
}
</script>
<script type='text/javascript'>
var f = new smartLink();
f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;https://www.bloghong.com/&quot;); f.startScript(); </script>
f.startScript();
</script>

Trong đó từ SEO là từ khóa cần liên kết khi bài viết có từ này và nó sẽ tự động trỏ về liên kết bloghong.com kia. Và điều đặt biệt khi sử dụng liên kết thông minh này là nó chỉ tự động liên kết 1 keyword đầu tiên có trong bài và ko lặp lại.

Nên xem :  Thủ thuật blogspot cho dân tự học seo

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn chèn liên kết thông minh cho blogspot

Kết Luận : Có khá nhiều người nói cái gì tự động là sẽ không tốt, theo tôi nghĩ không hẵng là như vậy bởi cái gì mà bạn sử dụng đúng cách và có giới hạn thì bạn sẽ tim thấy lợi ích từ nó.