Bí quyết tối ưu dữ liệu cấu trúc cho blogspot chuẩn nhất 2018

8/05/2018
SEO 2018 quyền lực hơn với những website có dữ liệu cấu trúc schema, đối với những website hay blogspot được tối ưu dữ liệu cấu trúc này thì rất dễ dàng lên top, trụ hạng bền vững, và tránh bị Google sanbox cực kỳ hiệu quả.
Bí quyết tối ưu dữ liệu cấu trúc cho blogspot chuẩn nhất 2018

Và đối với blogspot cũng không ngoại lệ dữ liệu cấu trúc trên blogspot giúp Google bot có thể phân biệt được thành phần trên blog của bạn như header, sidebar, main, footer ...Giúp tránh lỗi trùng lặp nội dung hiệu quả. Dưới đây tôi xin chia sẻ bộ code dữ liệu cấu trúc schema cho blogspot chuẩn nhất 2018.
<body itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WebPage'>
<div itemprop='mainContentOfPage' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WebPageElement'>
<nav class='page-menu' itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SiteNavigationElement'>
<ul>
<li><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title' itemprop='url'><span itemprop='name'>Home</span></a></li>
<li><a href='#' itemprop='url' title='About'><span itemprop='name'>About</span></a></li>
<li><a href='#' itemprop='url' title='Contact'><span itemprop='name'>Contact</span></a></li>
<li><a href='#' itemprop='url' title='Privacy'><span itemprop='name'>Privacy</span></a></li>
<li><a href='#' itemprop='url' title='Sitemap'><span itemprop='name'>Sitemap</span></a></li>
</ul>
</nav>
<div id='search-box'>
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WebSite'>
<meta content='https://www.bloghong.com/' itemprop='url'/>
<form action='/search' itemprop='potentialAction' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/SearchAction' method='get'>
<meta content='/search?q={q}' itemprop='target'/>
<input id='search-form' itemprop='query-input' name='q' placeholder='Search here and hit enter' required='required' type='text'/>
</form>
</div>
</div>
<div class='sos-profil'>
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'>
<link href='https://www.bloghong.com/' itemprop='url'/>
<ul>
<li><a href='//www.youtube.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Youtube'>Youtube</a></li>
<li><a href='//linkedin.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='LinkedIn'>LinkedIn</a></li>
<li><a href='https://www.google.com' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Google+'>Google+</a></li>
<li><a href='https://twitter.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Twitter'>Twitter</a></li>
<li><a href='https://www.facebook.com/' itemprop='sameAs' target='_blank' title='Facebook'>Facebook</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<header itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPHeader'>
<div id='header-wrapper'>
<div class='titlewrapper'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<h1 class='title' itemprop='headline'>
<b:include name='title'/>
</h1>
<b:else/>
<p class='title' itemprop='headline'>
<b:include name='title'/>
</p>
</b:if>
</div><b:include name='description'/>
</div>
<b:includable id='description'>
<p class='description' itemprop='description'><span><data:description/></span></p>
</b:includable>
<b:includable id='title'>
<a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:title' itemprop='url'><span itemprop='name'><data:title/></span></a>
</b:includable>
</div>
</header>
<div id='outer-wrapper'>
<div itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Blog'>
<b:includable id='post' var='post'>
<article class='post hentry' itemprop='blogPost' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/BlogPosting'>
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<div itemprop='image' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ImageObject'>
<meta expr:content='data:post.firstImageUrl' itemprop='url'/>
<meta content='700' itemprop='width'/>
<meta content='700' itemprop='height'/>
</div>
</b:if>
<div itemprop='publisher' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Organization'>
<div itemprop='logo' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/ImageObject'>
<meta content='https://1.bp.blogspot.com/-MbHDgWjj-vE/Wavq3TFLz9I/AAAAAAAAHl0/7CHV8zu9bkwNKkHX9R-EhLEQotUcc1ajgCLcBGAs/s1600/aaaa.jpg' itemprop='url'/>
<meta content='600' itemprop='width'/>
<meta content='600' itemprop='height'/>
</div>
<meta expr:content='data:blog.title' itemprop='name'/>
</div>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.title'>
<h2 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h2>
</b:if>
<b:else/>
<div id='judul-post'>
<h1 class='post-title entry-title' itemprop='headline'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url' expr:title='data:post.title' itemprop='url mainEntityOfPage'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h1>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
<div class='post-body entry-content' expr:id='&quot;post-body-&quot; + data:post.id' itemprop='articleBody'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;static_page&quot; and data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='postmeta'>
<h3 class='date-header'>
<a class='updated' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601' itemprop='datePublished dateModified'> <data:post.timestamp/></abbr></a></h3>
</div>
</b:if>
</article>
</b:includable>
</div>
</div>
<div itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/WPSideBar'>
<aside id='sidebar'>
<div id='sidebar1'>
<b:section class='sidebar' id='sidebar' preferred='yes'>
<b:widget id='PopularPosts1' locked='false' title='Posts Of The Week' type='PopularPosts'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'><h2 itemprop='name headline'><data:title/></h2></b:if>
<div class='widget-content popular-posts'>
<ul>
<b:loop values='data:posts' var='post'>
<li>
<b:if cond='!data:showThumbnails'>
<b:if cond='!data:showSnippets'>
<!-- (1) No snippet/thumbnail -->
<a expr:href='data:post.href' itemprop='url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<!-- (2) Show only snippets -->
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' itemprop='url'><data:post.title/></a></div>
<div class='item-snippet' itemprop='description'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
<b:else/>
<!-- (3) Show only thumbnails or (4) Snippets and thumbnails. -->
<div expr:class='data:showSnippets ? &quot;item-content&quot; : &quot;item-thumbnail-only&quot;'>
<b:if cond='data:post.thumbnail'>
<div class='item-thumbnail'>
<a expr:href='data:post.href' itemprop='url' target='_blank'>
<img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnail' expr:height='data:thumbnailSize' expr:title='data:post.title' expr:width='data:thumbnailSize' itemprop='image'/>
</a>
</div>
</b:if>
<div class='item-title'><a expr:href='data:post.href' expr:title='data:post.title' itemprop='url'><data:post.title/></a></div>
<b:if cond='data:showSnippets'>
<div class='item-snippet' itemprop='description'><data:post.snippet/></div>
</b:if>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</li>
</b:loop>
</ul>
</div>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
</b:section>
</div>
</aside>
</div>
<footer itemprop='mainEntity' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/WPFooter'>
<div class='credit'>
Copyright &#169; <span itemprop='copyrightYear'>2016</span> <span itemprop='copyrightHolder' itemscope='itemscope' itemtype='https://schema.org/Organization'><a expr:href='data:blog.homepageUrl' expr:title='data:blog.title' itemprop='url'><span itemprop='name'><data:blog.title/></span></a></span>
</div>
</footer>
</div>
</body>
 Bạn có thể tham khảo bộ dữ liệu cấu trúc chuẩn này và áp dụng cho blogspot của bạn. Nếu gặp vấn đề về tối ưu dữ liệu cấu trúc chuẩn cho website hãy để lại nhận xét bên dưới để được trợ giúp.

10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Like Tốn Tiền

2/23/2018 , , , ,
Chắc có lẽ bạn đang có ý định bỏ tiền ra để mua like facebook nhưng lại sợ tiền mất tật mang, để tìm hiểu rõ hơn hãy tham khảo một số cách để tăng like facebook miễn phí mà tôi sẽ chia sẻ dưới đây xem sao nhé.

100% người đều công nhận rằng bán hàng trên facebook là sự lựa chọn hàng đầu đối với các doanh nghiệp kể cả lớn và nhỏ qua đó thì việc tăng like facebook để đem lại cho khách hàng sự tin cậy về độ uy tín của một fanpage là điều cần thiết, nếu hiện tại bạn chưa nghĩ đến dịch vụ tăng like facebook thì hãy tìm hiểu những cách tăng like facebook miễn phí dưới đây.

1. Tăng like facebook bằng cách mời bạn bè like

Đây là cách phổ thông cho các fanpage mới tạo, nếu profile của bạn có khoản 5000 bạn bè thì việc mời tất cả bạn bè này like fanpage facebook thì cũng được một lượng like kha khá đây. Bạn có thể vào fanpage của mình và dễ dàng nhìn thấy dòng chữ mời bạn bè like page. Một điều đáng chú ý là khi sử dụng công cụ này các bạn hãy cứ từ từ không nên quá nóng vậy mỗi ngày mời một ít để đạt hiệu quả cao hơn. Trong khi mời like kèm với đó hãy đăng bài viết để giữ nhân những người dùng đã like trang của bạn.
10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền
10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền

2. Thu hút like bằng cách cập nhật trạng thái thường xuyên

Thường xuyên đăng bài viết như tôi nói ở cách đầu tiên thì cũng là một cách hay để tăng like facebook miễn phí cực kỳ tốt điều đáng chú ý là bạn nên đa dạng nội dung truyền tải nội dung theo dạng text, hình ảnh, video ...tạo nên sự ưu thích của người dùng và tất nhiên họ sẽ like và chia sẻ bài viết của bạn cho nhiều người khác hơn nữa.

3. Thêm facebook like box vào website hay blog

10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền
10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền
Facebook like box là tiện ích có rất lâu nay nhưng nhiều người không cảm nhận được tác dụng cực kỳ tốt của nó, bởi theo tính cách của tôi khi đọc thấy một bài viết hay ở một blog hay website bất kỳ tôi sẽ không bao giờ tiếc 1 like cho website đó. Nếu bạn thiết kế website bằng wordpress thì có rất nhiều plugin đáp ứng được việc này.

4. Tổ chức các even hay mini game giúp tăng like

Tổ chức các mini game hay even trên chính fanpage của bạn để thu hút like, có thế thường xuyên tạo các live stream mà những mini game thường có những luận chơi rất là kêu gọi chắc có lẽ bạn cũng thường thấy như là
  • Like và share post, like fanpage, comment số may mắn
  • Like và share post, tag 3 người bạn, comment số may mắn
  • Like và share post kèm hashtag, để lại email để nhận quà

5. Email Marketing fanpage của bạn

Gởi mail giới thiệu Fanpage facebook của bạn cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ để tăng like facebook miễn phí, Email cũng là một kênh marketing được rất nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất hiện nay vì đây là cách bán hàng miễn phí tốt nhất hiện nay.

6. Tăng like bằng cách kêu gọi hành động

Cách này hơi trẻ trâu 1 tý nhưng mà hiệu quả cực kỳ, chắc trong quá trình lướt facebook bạn có nhìn thấy những tấm hình có những dòng chữ dạng như "tag đứa bạn hay ăn nhiều vào đây", hay là "Tag những đứa bạn hay mang giày không mang tất" ...Một cách không tồi đúng không nào.

7. Chia sẻ một thứ gì đó

Đơn giản là bạn hứa là sẽ chia sẻ một thứ gì đó chẳng hạng là 1 ebook và yêu cầu người dùng like page và tag 3 người bạn vào bài post này thì sao, cách này tôi thấy rất nhiều trên facebook đấy, bạn hãy thử nhé

8. Đăng video trên fanpage và nhúng vào website

Đăng tải những video của bạn lên trên chính fanpage và dùng nó nhúng vào các bài viết trên website cũng là một cách hay để tăng like.

9. Quảng cáo fanpage lên các ấn phẩm

Bạn có thể đưa fanpage của mình lên các ấn phẩm như lịch tết, áo, hay nón để tặng khách hàng hay bất kỳ ai mà bạn quý mến.

10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền
10 Cách Tăng Like Facebook Miễn Phí Không Cần Phải Mua Line Tốn Tiền

10. Làm viral video hấp

Làm các video có độ loan tỏa đăng tải lên youtube và để đường link fanpage của bạn ở dưới mô tả hoặc có thể chèn vào 1 góc ở video như các video của những chương trình truyền hình bạn hay thấy đấy.
Kết luận : Trên đây là những cách tăng like facebook miễn phí cực kỳ hay cho những fanpage của bạn cực tốt. Hy vọng các bạn sẽ thích và góp ý cho chúng tôi thật nhiều hơn nữa để tôi nhập nhật vào bài viết này.

Top 15 Template Blogspot (CHUẨN SEO) miễn phí hot nhất năm 2018

10/11/2017 , , , , ,
Việc tìm kiếm một template blogspot miễn phí cho blog cá nhân,  bán hàng hay bất động sản hoặc tin tức, video, app game... vừa ý là một việc có lẻ là vô cùng khó khăn đối với nhiều bạn nhân tiện tối nay nhân một buổi tối rảnh mình tổng hợp một số template blogspot miễn phí để chia sẻ lại cho các bạn nhé.
Khoan đã : Một mẫu template blogspot bán hàng miễn phí cực chuyên nghiệp đây nek
Top 15 mẫu template blogspot mình chia sẻ dưới đây là những mẫu đáp ứng tối ưu hóa seo và hỗ trợ responsive thân thiện với google và đầy đủ tiện ích, việc đơn giản là download và sử dụng thôi nhé.

Lưu ý rằng đây là các mẫu blogspot google các blogger hay nói nam na là đứa con để của ông chủ Google các bạn tạo blog bằng các đăng nhập blogger và tải các mẫu responsive blogger templates html này lên để sử dụng nha.

Top 15 Template Blogspot (CHUẨN SEO) miễn phí hot nhất năm 2018

Top 15 Template Blogspot miễn phí hot nhất năm 2017
Top 15 Template Blogspot miễn phí hot nhất năm 2017

Ý nghĩa của những icon trên Facebook và Zalo

10/07/2017 , , , ,
Khi các bạn sử dụng các icon facebook nhưng bạn có chắc là biết được hết ý nghĩa của nó để bộc lộ đúng tâm trạng của mình chưa. Nếu chưa hãy xem bài viết này để biết rõ ý nghĩa của những icon trên Facebook và Zalo nhé.
Ý nghĩa của những icon trên Facebook và Zalo
Ý nghĩa của những icon trên Facebook và Zalo

1000 biểu tượng cảm xúc gây sốt 2017

10/07/2017 , , , ,
Tổng hợp 1000 biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong năm 2017 trên Facebook xin chia sẻ lại cho các bạn tham khảo. Những icon facebook này bạn có thể làm đẹp, trang trí cho bài viết của bạn thêm sinh động và thu hút hay bày tỏ những tình cảm của bạn cho bạn bè, người yêu ...
1000 biểu tượng cảm xúc gây sốt 2017
1000 biểu tượng cảm xúc gây sốt 2017

10 website cho rút gọn link kiếm tiền online uy tín 2017

10/04/2017 , , , , ,
Rút gọn link kiếm tiền online chắc chắn là hình thức có thu nhập nhanh nhất trong cách hình thức kiếm tiền online hiện nay. Nhân tiện đây Blog Hồng xin chia sẻ 10 trang cho phép rút gọn link kiếm tiền uy tín được các Blogger sử dụng nhiều nhất 2017.

Việc của các bạn đơn giản chỉ là có 1 website cá nhân đăng bất kỳ nội dung gì tùy thích, đặt quảng cáo hoặc chia sẻ link và khi có người click thì bạn sẽ có tiền, rất đơn giản đúng không nào. Và đó là những website nào thì các bạn hãy đọc tiếp nha.

1. 123link

10 website cho rút gọn link kiếm tiền online uy tín 2017
10 website cho rút gọn link kiếm tiền online uy tín 2017

10 [PSD] Ảnh bìa cover Facebook tâm trạng đẹp cực chất (UPDATE 2018)

10/02/2017 , , , , , ,
Đôi khi buồn hay có tâm trạng không vui, bạn thường muốn làm gì đố để thể hiện tâm trạng của mình bằng việc thay một cái cover ảnh bìa tâm trạng, hay một status để vơi đi một chút nỗi sầu. Hôm bay Blog Hồng xin chia sẻ đến các bạn một bộ cover ảnh bìa với 10 tấm cực chất.

1. Cover ảnh bìa Facebook nhớ 1 người

Khi bạn có tâm trạng đang nhớ 1 người mà không nhớ mình nói chính xác là yêu đơn phương thì nên sử dụng ảnh bìa này.
10 [PSD] Ảnh bìa cover Facebook tâm trạng đẹp cực chất
Cover ảnh bìa tâm trạng nhớ 1 người

Cách lấy data (dữ liệu, bài viết) của blog khác dễ như cho

9/23/2017 , , ,
Có bạn hỏi mình rằng làm sao để lấy data, dữ liệu hay bài viết của một blog bất kỳ với số lượng nhiều thay vì đi coppy từng bài thì nhọc nhằng quá đúng không các bạn nhỉ.

Để lấy data bài viết của một blog bất kỳ bạn sẽ thực hiện một thao tác cực kỳ đơn giản như sau các bạn chú ý mình làm nhá

>>Template blogspot tin tức miễn phí trị giá 500 ngàn

Thêm đoạn code này vào sâu tên miền của đối thủ
/atom.xml?redirect=false&start-index=1&max-results=50

Cách lấy data blog người khác đơn giản
Cách lấy data blog người khác đơn giản

Template blogspot tin tức miễn phí trị giá 500 ngàn

9/09/2017 , , ,
Lần đầu tiên Blog Hồng chia sẻ cho tất cả các bạn template blogspot tin tức trị giá 500 ngà cực kỳ chuyên nghiệp, đẹp và đẳng cấp với nhiều tính năng hấp dẫn.

Với thiết kế 3 cột tương tự như các trang báo lớn hiện nay như vnexpress giúp hiển thị bài viết theo nhiều mục tại đây rất gọn gàng và hợp lý, đi cùng với đó là nhiều nơi thiết kế banner quảng cáo giúp bạn có thể kiếm tiền trên chính blog này các bạn à.

Phần chân trang vớt thiết kế 3 cột dành cho những tiện ích cần thiết tạo cho template blogspot tin tức này có một sự hoàn hảo từ trên xuống dưới không thể nào chê vào đâu được.

Ưu điểm của template blogspot tin tức này

Với mẫu blog tin tức này tại phần bài post chi tiết vẫn giữ được 3 cột như trang chủ với việc nhiều chuyên mục hiển thị tạo ra được sự chuyển đổi giữa các bài viết rất tốt cho việc SEO, cùng với đó giúp người dùng không phải tìm kiếm mất thời gian những thứ họ cần mà thay vào đó admin thiết kế tiện ích sẵn rồi.


Phần bài post liên quan cũng đa dạng với 2 tầng không khác gì những trang báo nổi tiếng khác, phần bình luận được tích hợp cả Facebook và Blogger giúp tăng khả năng chia sẻ bài viết cực mạnh.

- Tổng quan template blogspot tin tức
Template blogspot tin tuc mien phi tri gia 500 ngan hinh anh
Tổng quan template blogspot tin tức trị giá 500 ngàn (Hình Ảnh)
  1. Thiết kế giao diện mobile hoàn chỉnh
  2. Banner quảng cáo
  3. Menu
  4. Bài viết liên quan
  5. Đường dẫn thông minh
  6. Code không có mã hóa
Một template blogspot tin tức đã việt hóa full không có mã hóa bản quyền này kia lúc trước mình đã từng bán 500 ngàn và bây giờ muốn chia miễn phí cho các bạn cần đến nó.

Để nhận mẫu template blogspot tin tức này các bạn vui lòng để lại mail cá nhân ở phần bình luận facebook hoặc Blogger sau 24h mình sẽ gởi 1 lần cho các bạn.


- Hướng dẫn sử dụng blogger này

Mẫu template blogspot này cấu hình khá đơn giản từng mục hiển thị trang chủ đều có 2 phần là tiêu đề chuyên mục và phần hiển thị bài viết.

Các bạn vào phần Chủ đề > chỉnh sửa HTML> Bấm tổ hợp phím Ctrl + F tìm đến tiêu đề mỗi chuyên mục, việc cuối cùng lúc này là thay đổi tên nhãn hợp lý và bấm lưu lại là hoàn chỉnh.

Mọi thắc mắc các bạn có thể để lại bình luận để được hỗ trợ nhanh chóng.