Chuyển đổi code

Đôi khi bạn chỉnh sửa templates blogspot hay rip một templates blogspot mà không nó chấp nhận định dạng là những dấu như &. '. ", >, < thì đây là một công cụ giúp bạn làm những việc đó chỉ bằng một cú lick chuột

  • Chuyển & Thành &amp;

  • Chuyển ' Thành &#039;

  • Chuyển " Thành &quot;

  • Chuyển < Thành &lt;

  • Chuyển > Thành &gt;

0 Nhận Xét

» Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin